This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Dutch Week 2

Terms

undefined, object
copy deck
daken
roofs
het glas
glass
de jongen
boy
dik
fat
de weg
road
kieskeurig
choosy fussy
het dak
roof
de vrouw
woman
wat jammer!
what a pity!
weet ik veel?
how do I know?
de roman
novel
de jurk
dress
weg
away, gone
bladeren
leaves (pl. leaf)
over
about
het haar
hair
saai
dull, boring
natuurlijk
natural
de rok
skirt
beenderen
bones
benen
legs
ambities
ambitions
eigenlijk
actually, really
de bezem
broom
het meisje
girl
het perron
platform
van
of
te
too
de pruik
wig
de oom
uncle
schepen
ships (pl. ship)
de vader
father
nou!
well!
het volk
nation, people
het schip
ship
leraar
teacher (m)
de stad
town
kinderen
children
verschrikkelijk
terrible
luistert u eens
listen here
slecht
bad
twee
two
paraplu's
umbrellas
eieren
eggs
de tante
aunt
duur
expensive
de tafel
table
de etalage
shop window
het been
bone
bibliotekaris
librarian (m)
versleten
down at heel, worn out
zo
so
uit
from, out of
glazen
glasses
hier
here
kaal
bald
tafels
tables
maar
but
het is geen gezicht!
it's not a pretty sight!
normaal
normal
steden
towns
de biografie
biography
lerares
teacher (f)
wolf
wolf
de naam
name
een tevreden klant
a satisfied customer
moeilijk
difficult
bedoel je?
do you mean?
het been
leg
het blad
leaf
heel
very
mejuffrouw
Miss
de schoen
shoe
wolven
wolfs
mevrouw
Mrs/Ms
de schrijver
author
of
or
liederen
songs
een beetje
a bit
de dag
day
bibliotekaresse
librarian (f)
het kind
child
het lied
song
verpleegster
nurse (f)
het ei
egg
secretaris
secretary (m)
paraplu
umbrella
meneer
Mr
wel nee
oh no
daar
there, over there
bezems
brooms
alles
everything
lakens
sheets
het laken
sheet
de ambitie
ambition
zie je?
do you see?
de tram
tram
het boek
book
tenminste
at least
kort
short
verpleeg
nurse (m)
klein
small
wegen
roads
meisjes
girls
tantes
aunts
bijna
almost

Deck Info

106

permalink