This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Navajo Lesson 5

Terms

undefined, object
copy deck
the little one
yázhí
my son (woman's)
shiyáázh
teacher
bá'ólta'í
they 3 are going to school
da'ółta'
among (others)
atah
those are their names
ákódaolyé
which one (grade)
díkwíígíí
he reads it
yółta'
the 8th grade
tseebíígíí
fourteen
dí~í~'ts'áadah
and (from there on)
áádóó
that is all (of them)
t'áá ákódí
still, yet
t'ah
in here
kóne'
students
da'ółta'ígíí
some
Å‚a'
twenty
naadiin
possibly, perhaps
shí~í~
eight of them
tseebíigo
they have
bee dahóló~
they don´t have any
bee ádaadin
those which have them
bee dahólónígíí
those which have none
bee ádaadinígíí
Where are you going to school
Háadish atah ííníłta'
Im going to school here
Kwe'é atah ííníshta´
Im going to school here learning Navajo
Kwe'é atah ííníshta'go diné bizaad bóhoosh'aah
Read the book-paper for me, ok
Naaltsoos shá yíníłta' ya'
Yes, I will read it for-to you. I´m reading it to you
Aoo', ná yíníshta'
Are the children reading the books to you
Da´ áłchíní naaltsoos nihá dayółta'
The children are reading the books for us
áłchíní naaltsoos nihá dayółta'
I read, count, go to school
ííníshta'
we read, count, go to school
ííníilta'
we 3 read, count, go to school
da'ííníilta'
you read, count, go to school
ííníłta'
you 2 read, count, go to school
íínółta'
you 3 read, count, go to school
da'íínółta'
he read, count, go to school
ółta'
they 2 read, count, go to school
ółta'
they 3 read, count, go to school
da'ółta'
I read it, count them
yíníshta'
we read it, count them
yíníilta'
we3 read it, count them
deíníilta'
you read it, count them
yíníłta'
u2 read it, count them
yínółta'
u3 read it, count them
deínółta'
he reads it, counts it
yółta'
they reads it, counts it
yółta'
they 3 reads it, counts it
dayółta'
Is it hard for you to read Navajo?
Diné bizaad yíníłta'goósh nił nantł'ah?
learning will be done
bíhwiidoo'ááł
lesson, that which will be learned
bíhwiidoo'áłígíí
The pretty girl is Ben's younger sister
At'ééd nizhónígíí éí Ben bideezhí
Ben's younger sister is in second grade
Ben bideezhí naakiígíí yółta'
The boy reading the book is Nora's son
Ashkii naaltsoos yółta'ígíí éí Nora biyáázh
I like it very much (the fact that) that I can learn Navajo
Diné bizaad bíhoosh'aahígíí ayóo shił yá'át'ééh
Mr Tso is a good man
Hastiin Tso diné yá'át'éehii nilí~
Dennis will be my helper
Shíká adoolwołii éí Dennis
The lady named Dora is my maternal aunt
Asdzá~á~ Dora wolyéii éí shimá yázhí
The women are working at school
Sáanii ólta'di ndaalnish
Those who are women have work
Sáanii danilíinii binaanish dahóló~
The man who has the car is my paternal uncle
Hastiin bichidí hólóonii éí shizhé'é yázhí
The man who doesn't have a car is also my paternal uncle
Hastiin bichidí ádinígíí éí ałdó' shizhé'é yázhí
my mother, the little one
shimá yázhí
his mother, the old one (maternal grandmother)
bimá sání
they have been born, the ones
áłchíní
that which isn't good
doo yá'át'éehii
the one isn't working
doo naalnishii
the homely one, the one who isn't pretty
doo nizhóníii
the easy one, the one that isn't difficult
doo nantł'aii
the man who isn't working
diné doo naalnishígíí
the woman that is not Sam's wife
asdzá~ doo Sam bich'ooní nilínígíí
that which I don't remember
doo bénáshniihígíí
thus, so
ákó-
thus he is called
ákóyoolyé, kóyoolyé
thus they are called
ákódaolyé, kódaolyé
Don't you like it? Doesn't it suit you?
éísh doo nił ákót'ée da?
No, I'm not happy with it at all
Aoo', éí doo shił ákót'ée da lá
Is the white man's name Mr. Gardner?
Da' diné biláagana nilíinii Mr Gardner wolyé?
eleven
ła'ts'áadah
twelve
naakits'áadah
thirteen
táá'ts'áadah
14
dí~í~'ts'áadah
15
ashdla'áadah
16
hastá~'áadah
17
tsosts'idts'áadah
18
tseebííts'áadah
19
náhást'éíts'áadah
20
naadiin
Tom is in which grade?
Tom éí díkwíígíí yółta'?
Tom is in the 12th grade
Tom naakits'áadahígíí yółta'
She is 19 years old
Náhást'éíts'áadah binááhai
there-
áá-
-from
-dóó
and
áádóó
John and Joanne and Keith are going to school
John dóó Joanne áádóó Keith atah da'ółta'
that is all
t'áá ákódí
Those which are white people are learning Navajo
Bilagáana danilíinii diné bizaad yídahooł'aah
The students are children
Atah da'ółta'ígíí áłchíní danilí~
We are of the Mexican clan
Naakaii dine'é niidlí~
inside (there)
góne'
The women are working inside the hogan
Sáanii hooghan góne' ndaalnish
The boys are studying English in here
Ashiiké kóne' biláagana bizaad yídahooł'aah
Do you have books?
Naaltsoosísh nihee dahóló~?
We have books
Naaltsoos nihee dahóló~
Do Steve and Karen have books?
Steve dóó Karen daats'í naaltsoos bee hóló~?
Lenny Begay has a car
Lennie Begay chidí bee hóló~
The little boy has no book
Ashkii yázhí naaltsoos bee ádin
The little children have no books
áłchíní yázhí naaltsoos bee ádaadin
yet, still
t'ah
Why, Lillie still isn't working / still doesn't have a job
Lillie t'ah doo naalnish da lá
I'm not learning Navajo very well
diné bizaad t'ah doo ayóo bíhoosh'aah da
Mrs Scott still has work
Asdzá~á~ Scott t'ahdii binaanish hóló~
The girl is still reading the book
At'ééd t'ahdii naaltsoos yółta'
I
shígo
we
ndiniilt'éego
we 3
tániilt'éego
you
nigo
yawl
ndinołt'éego
you 3
tánołt'éego
he, she it
bígo
they
ndilt'éego
they 3
tált'éego
the one, the particular one, the fact that
-ígíí
the one who
-ii
the one, the one which
the one for whom reading is done
bá'ółta'í
5th
ashdla'í
inside it
góne'é
4th
dí~í~'í
3rd
tá'í
2nd
naakií
1st
t'ááłá'í
6th
hastání
it/ they exist
hóló~ / dahóló~
with
-ee
still, yet (+ sentence)
t'ahdii
My children are going there to school
Sha'áłchíní áadi da'ółta

Deck Info

137

permalink