This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Cwrs Wlpan lesson 04

Terms

undefined, object
copy deck
os gwelwch chi'n dda
please
tywydd (g)
weather
swydd (b)
job
paned (g)
a cuppa
te (g)
tea
coffi (g)
coffee
teledu (g)
television
siwgr (g)
suger
llaeth (g)
milk
cyfrifiadur (g)
computer
ci (g)
dog
bach
small
mawr
big
prysur
busy
braf
fine
gwlyb
wet
twym
warm
gwyntog
windy
da
good
cymylog
cloudy
cryf
strong
diflas
miserable
niwlog
foggy
oer
cold
edrych ar
to look at
aros
to stay
bwrw (glaw)
to rain
bwrw eira
to snow

Deck Info

28

permalink