This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Medicinska termer (A)

Terms

undefined, object
copy deck
ab
från
abdómen
buk
abdominális
som tillhör buken
abdúcens
isärförande, utåtförande
abducéra
föra isär eller utåt
abdúctor
isärförare, utåtdragare
abduktion
utåtriktad rörelse
accessórius
extra
acetábulum
ättiksskål, höftbensgrop
acrómion
skulderhöjd
acústicus
hörande till hörselorganen
ad
till
addúcere
föra till eller samman, (adduktion) inåtriktad rörelse
addúctor
sammanförare
adductórius
som tjänar eller tillhör adductor
adén(o)
körtel-
adipósus
fettrik
áditus
ingång
áfferens
tillförare
ágonist
motståndare
ála
vinge
álbus
vit
alveoláris
hörande till alveolus
alvéolus
liten urholkning eller blåsa
ambíguus
sluttande åt två sidor, dubbel
ampúlla
utvidgning på rör
anális
som hör till anus
anastomósis
förbindelse
anguláris
vinkellik, hörande till vinkel
ángulus
vinkel
ante
framför
antebráchium
underarm
antefléxio
framåtböjning
antérior
framtill liggande, främre
antevérsio
framåtvridning
ántrum
grotta, håla
anuláris
hörande till anulus, ringformig
ánulus
liten ring
ánus
ring, ändtarmens öppning
aórta
stora kroppspulsådern
aórticus
som hör till aorta
apertúra
öppning
ápex
spets
aponeurósis
utbredd sena
apophy´sis
utväxt, frambuktning
appéndix
bihang
áqua
vatten
aquaedúctus
vattenledning
arachnoídea
spindelvävshinna
arachnoidális
som hör till arachnoidea
arcuátus
bågformig
árcus
båge
área
fält, yta
aréola
liten yta
aréola mammae
vårtgård
arréctor
höjare
artéria
artär
arteríola
liten artär
arteriósus
som hör till artär eller som är artärrik
árthron
led
articuláris
som hör till articulatio
articulátio
led
arytenoidéus
skålformig, kannformig
ascéndens
uppåtstigande
ásper
sträv
átlas
bärare, första halskotan
átrium
förmak
atróphia
avmagring
avis
fågel
auditívus
som hör till hörseln
audítus
hörsel
aurícula
litet öra
auriculáris
hörande till örat, öronformat
áuris
öra
auxiliáris
understödjande
axílla
armhåla, axelhåla
axilláris
som hör till axillen
áxis
axel, andra halskotan
ázygos
oparig

Deck Info

79

permalink