This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Week 02

Terms

undefined, object
copy deck
greetings
chào hỏi
introduction
giới thiệu
conversation
hội thoại
everyday
hàng ngày
how are you?
em có khoẻ không?
thankyou
cám ơn em
what about you ?
còn em?
this is
đây là
friend
bạn
also
cũng
Excuse me
Xin lá»—i
goodbye
chào tạm biệt
well
khoẻ
reporter
phóng viên
secretary
thư ký
may I introduce to you ...
xin giới thiệu với em ...
this / these / here
đây
it's a pleasure meeting you
hân hạnh được gặp em
lawyer
luật sư
now
bây giờ
beautiful
đẹp
see you tomorrow!
hẹn gặp em ngày mai!
busy
bận
that/those/there
kia / đó
student
sinh viên
businessman
nhà kinh doanh
receptionist
tiếp viên
hotel
khách sạn
doctor
bác sĩ
class
lá»›p
mine
của tôi
company
công ty
trade
thương mại
radio
đài
in
ở
at
tại
homework
bài tập về nhà
Male
Nam
Female
Nữ
age
tuổi
we
chúng tôi
<subject>
chủ ngừ
<adjective>
tính từ
hungry
đói
artist (art)
hoạ sỹ
artist (performing)
nghệ sỹ
teacher
giáo viên
professor
giảng viên
consultant
tư vấn
researcher
nhiên cứu
manager
nhà quản lý
Information Technology
công nghệ thông tin
long (how long)
lâu (bao lâu)
already
rồi
to meet
gặp
these days
dạo này
How are things these days?
Dạo này anh có khỏe không?
normal/usual
bình thường
name
tên
very
rất
pleased
hân hạnh
person
người
to be thirsty
khát
to drink
uống
coffee
cà phê
Let's go and have some coffee!
Chúng ta đi uống cà phê đi
journalist
nhà báo
England
Anh
France
Pháp
Vietnam
Việt Nam
America
Mỹ
Germany
Đức
China
Trung Quốc
Japan
Nhật
Thailand
Thái Lan
Canada
Ca-na-Ä‘a
country
nÆ°á»›c
which
nào
like / such as
như
Russia
Nga
Italy
Ý
newspaper
báo
engineer
kỹ sư
to draw
vẽ

Deck Info

84

permalink