This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

flemmish words 13

Terms

undefined, object
copy deck
de eeuw
the century
de les
the lesson
de tijd
the time
het nieuwjaar
the new year's Day
(1st of January)
de dag van de arbeid
1st May - Labor day
de nationale feestdag
the national holiday
(4th of July, 21st July BE...)
het Maria Hemelvaart
Assumption (15 Aug.)
het Allerheiligen
1st November Day
de kerstavond
Christmas Eve
de kerstboom
the christmas tree
de maand
the month
de minuut
the minute
de seconde
the second
de week
the week
het uur(-uren-)
the hour
de bloem
the flower
de veer
de pluim
the feather
de steen
the brick, the stone
de kers(-en)
the cherry
het been (-benen-)
the leg
het bos (-sen)
the forest
de knie (-knieën-)
the knee
het sap
the juice
de peterselie
the parsley

Deck Info

24

permalink