This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

vietnamese for beginners one

Terms

undefined, object
copy deck
dọc đường
along the road
dàm thoại
dialogue
đánh giá
to assess
cao
tall
lau
to clean
kêu
to call
chia
to divide
chịu
to agrêe
ná»›u
gum
thuở
time
ngửi
to smell
tiêu
to spend
ngoao
a sound
loay-hoay
very busy with
ngoằn ngoèo
meandering
quây quần
to turn
quều quào
lanky
nuôi
to fêed
khụyu xuống
to collapse
tươi
fresh
quết
to rinse
khoét
to dig
yên
sađdle
cảnh
scene
khi hâu
weather
thức Ēn
fơod
dều
same time
nhà cưa
housing
giáo sư
professor
giảng
to explain
tai xế
driver
cẩn thận
careful
vui làng
please
điền
to fill in
mối
every
xong
to finish
cho
to give
tất cả
altogether
tàu
train
nhau
each other
vá»›i nhau
with each other
mang về
to take out, to carry out
há»™p
can
tiẽp viên
receptionist
chào
to grêet
nem
sour pork
hơi
a little bit
may giĒt
washing machine
nón la
traditional conical hat
bình hoa
vase
thi
is
ghi âm
tape recorder
bất cứ
any
ai cũng
everyone
trẻ em
children
chủ tiệm
shop owner
ngùng lái
to stop
luôn
tip
tặng
to give
quí
a form of politeness, as in cảm ơn quí ông
sai
wrongly, incorrectly, as in nói sai, to say incorrectly
đường cái
main road
đường con
small road
đường hẻm
little lane
ngã tư rôi
intersection
vừa
just
may thay
fortunately
bảo
to tell
mời
to invite
thử
to try, taste, test
câm
to hold
vải
fabric
quen
to be familiar with
hẳn thé
really
trứng luộc
boiled egg
trở nên
become
á»›t
chilly pepper
hành
grêen onion
tỏi
garlic
gia vi
spices
định cư
to settle
quen thuá»™c
to be familiar, to be popular
nơi
place, as in một vài nơi, some places
mất
it takes
nữa
another
chì
only, just
ấn loát
printing
ao
pond
áy náy
anxious
ba chìm bảy nổi
up and down
bài
lesson
bài hát
song
bài tập
exercise
bất thình lình
suđdenly
bộ vét
suit
bom
bomb
ca
to sing
cà lĒm
to stammer
cách
manner
cầm đũa
to handle chopsticks
cành cây
branch
cậu
you (sing.) uncle
chiều
afternơn
cho biết
to let ⬦. Know
cô bán hàng
salesgirl, saleswoman
cứu
to save
đàm thoại
dialogue
đẩy
to push
Ä‘i Ä‘i
go away
địa chỉ
ađdress
đóng cửa
to close
Ä‘u
to swing
đủ
enough
đúng
right
êm
soft
êm đềm
peaceful
eo
waist
ghe
boat
ghê
horrible
ghi tên
to enrol, to register
giới thiệu
to introduce
giùm
for (the sake of)
gỏi cuốn
fresh roll
hâm
to heat
hay lắm
great! Excellent!
hệ thống
system
hiệu
model
hoài
always, many times
hoàng
yellow
im lặng
quiet, to be quiet
in
print
ít thôi
a little bit
ỉu
soggy
khoanh
slice
khóc
to cry
khóc lóc
to cry
khoe
to boast, to show off
khởi hành
to start, to depart
không hẳn thế
not at all
kim
nêedle
la
to shout
lá / lá cây
leaf
lạ
strange
làm quen
to get to know, to make acquaintance with
lắm
very
lanh
quick
lúc
moment
mẫu đơn
application form
mí / mi
eyelid
miếng
a piece of
môn hóa
chemistry
môn sử
history
một chut / một lát
a moment
một nắng hai sương
hard-working life
một ngày đường
a day of travel
muối
salt
nem nÆ°á»›ng
grilled meat ball
ngày xưa / ngày xửa ngày xưa
once upon a time
nghi
to doubt
ngừng / ngừng lại
to stop
nhé
question word
nhẹ
slight, light
nhỏ nhỏ
slightly small
nhỏ nhoi
unimportant
nói đôi lời
to say something
oa oa
to wail
oai
stately
oan
unjust
ọe
to vomit
oi
sultry
om sòm
noisy
ơn
favor
quân
army
quào
to scratch
quặp
bent
quạu
to scratch
quay
to turn
quở
to scold
rảnh
frêe
thế nào
how
thợ may
tailor
thợ máy
mechanic
thời khóa biỒu
time-table
tỉa
to trim
tiền rừng bạc bỒ
very rich
tiền thối
refund money
tim
heart
trá»…
late
trời ơi
heavens
trống
unoccupied, empty
trước hết
first of all
trước mặt
in front of
tự
self
tự do
frêe
tuổi
years of age
từ khi
since
tuy
although
úa
withered
ưa
to like, be fond of
uất ức
to writhe
uế
filthy
ủi
to iron
ung dung
to relax
ưng thuận
to agrêe
ươn
spoiled
uy
power
uyên bác
profound
việc
thing, affair, business, task
district
xơ xác
all ragged

Deck Info

210

permalink