This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

hs03

Terms

undefined, object
copy deck
abdomen
buik
adipeus
dik
aequaal
gelijk (bijvoorbeeld van sterkte)
allergeen
stof die een allergische reactie oproept
amniocentese
vruchtwaterpunctie
anafylactisch
bijvoeglijk naamwoord van anafylaxie
anafylaxie
ernstige overgevoeligheid
anemie
bloedarmoede
aneurysma
zakvormige verwijding van een bloedvat
angiografie
röntgencontrastonderzoek van de bloedvaten
antenataal
voor de geboorte
anus
einddarm
aortografie
röntegencontrastonderzoek van de aorta (= grote lichaamsslagader)
arteriografie
röntgencontrastonderzoek van de arteriën (=slagaders)
artrografie
röntgencontrastonderzoek van een gewricht (=arthros) met behulp van contrastvloeistof
artroscopie
inspectie van het inwendige van een gewricht
ascites
vrij vocht in de buikholte
astheen
dun, zwak
audiometer
apparaat waarmee men het gehoor kan testen
auscultatie
het luisteren
ausculteren
luisteren
autopsie
lijkschouwing
bilirubine
galkleurstof
biopt
levend weefselstukje
bronchiaal ademgeruis
versterkt ademgeruis met hogere tonen
bronchografie
röntgencontrastonderzoek van de bronchiën
bronchoscopie
inspectie van het inwendige van de luchtwegen
BSE
bezinkingssnelheid van rode bloedcellen
capillairen
haarvaten
caudografie
röntgencontrastonderzoek van de bronchiën
cholangiografie
röntgencontrastonderzoek van de galwegen
Cholecystografie
röntgencontrastonderzoek van de galblaas
coloscopie
inspectie van het inwendige van het colon
conjunctiva
oogslijmvlies
consistentie
mate van vastheid (bijvoorbeeld van weefsel)
contour
omtrek
corpulent
gezet
cortonen
harttonen
CT-scan

voordeel
computerised tomography: techniek waarbij men met röntgenstraling en met behulp van een computer beelden krijgt van doorsneden van het menselijk lichaam (tomogrammen)

niet belastend voor de patiënt en geeft zeer veel informatie
cyanose
blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen; onstaat bij zuurstoftekort in het bloed
cystografie
röntgencontrastonderzoek van de urineblaas
cystoscopie
inspectie van het inwendige van de urineblaas
diagnostiek
methoden die men gebruikt voor het stellen van een diagnose
diastolische druk
de onderwaarde van de bloeddruk
Doppler-onderzoek
techniek waarbij men met behulp van geluidsgolven de stroomsnelheid van bloed in de bloedvaten kan meten
duodenoscopie
inspectie van het inwendige van de twaalfvingerige darm
e.c.g.
elektrocardiografie
echografie
techniek waarbij men door het meten van reflectie van geluidsgolven beelden maakt van het menselijk lichaam

bijv. bij tumoren, aneurysmata (zakvormige verwijding van een arterie), en in de verloskunde
exzeem
chronische huidonsteking
e.e.g.
elektro-encefalografie
elektro-encefalografie

wordt gebruikt bij...(3)
techniek waarbij men de potentialen in de hersenen vastlegt

het lokaliseren van een tumor (dit geeft geen of andere activiteit),
bij het vaststellen van abcessen in de hersenen,
en bij het diagnostiseren van epilepsie.
elektrocardiografie

wordt gebruikt voor...
e.c.g.

techniek waarbij men de potentialen in het hart tijdens de hartactie vastlegt

het opsporen van allerlei ritme- en geleidingsstoornissen van de hartspier, alswel de uitval van een gedeelte van de hartspier (als gevolg van een infarct)
elektromyografie
techniek waarbij men de potentialen in de spieren vastlegt
endoscopie
inspectie van het inwendige van een orgaan
erytrocyten
rode bloedcellen
evoked
uitgelokt
expirium
uitademing
flebografie
röntgencontrastonderzoek van de venen (=aders)
fractuur
botbreuk
gastroscopie
inspectie van het inwendige van de maag
genu valgum
X-benen
genu varum
O-benen
Gram-kleuring
kleuring voor bacteriën, eerst een rode kleuring, dan een blauwe. Gram-negatieve bacteriën blijven rood.
haematemesis
bloedbraken
harttonen
geluiden uit het hart, die onstaan als de hartkleppen sluiten tijdens de hartactie
hemisfeer
hersenhelft
hetero-anamnese
anamnese door een ander verteld dan de patiënt
hydronefrose
letterlijk: waternier
hypersonoor
verhoogde percussietoon over longweefsel
icterus
geelzucht
inaequaal
niet gelijk
inspectie
het bekijken
inspirium
inademing
intracerebraal
in de hersenen
irregulair
onregelmatig
IVP
Intraveneus Peylogram

intraveneus wordt contrastvloeistof ingebracht die door de nieren wordt uitgescheiden, waardoor op röntgenbeelden de urinewegen zichtbaar worden gemaakt, alsook afwijkingen zoals:
- afsluitingen
- vernauwingen
- verwijding van de nierkelken (bijvoorbeeld bij een hydronefrose)
jejunoscopie
inspectie van het inwendige van de nuchtere darm
laparoscopie
inspectie van het inwendige van de buikholte
lokalisatie
plaatsbepaling
mamma
borst
mictiecystografie
röntgencontrastonderzoek van de urineblaas tijdens het uitplassen van de contrastvloeistof
mobiel
beweeglijkheid
MRI
Magnetic resonance imaging -
techniek waarbij men door het veranderen van het magnetisch veld rondom het lichaam, beelden kan maken van doorsneden van het menselijk lichaam.

Een sterk magnetisch veld wordt door het lichaam gestuurd. De weefsels reageren hier allemaal anders op, en de reactie wordt opgevangen en verwerkt door een computer.

Van groot belang bij een aantal ziekten, bijvoorbeeld tumoren.
myelografie
röntgencontrastonderzoek van het ruggenmerg (=myelum)
obstructie
verstopping
oedeem
te veel vocht in het weefsel
oesofagoscopie
inspectie van het inwendige van de slokdarm
palpatie
het voelen
percussie
het kloppen
perimetrie
het meten van het gezichtsveld
peristaltiek
golfbeweging van het maagdarmkanaal, waardoor de voedselbrok wordt voortbewogen
pes planus
platvoet
pH
zuurgraad
placenta
moederkoek
potentiaal
spanningsverschil
provocerende factoren
factoren die de klachten uitlokken
pulseren
kloppen (van een slagader)
Puncteren
aanprikken
pyelografie
röntgencontrastonderzoek van het nierbekken (=pyelum)
rectoscopie
inspectie van het inwendige van het rectum
reflecteren
terugkaatsen
reflux
terugstroom
regulair
regelmatig
resistentie
ongevoeligheid, bijvoorbeeld tegen een geneesmiddel
rhonchi
reutelend geluid over de luchtwegen dat ontstaat door vernauwing van de bronchi (lagere luchtwegen)
scintigrafie
techniek waarbij men na het toedienen van radioactive stoffen beelden vormt van het menselijk lichaam

radioactief jodium maakt het functioneren van de schildklier zichtbaar

tenetium maakt (eventuele vaatafwijkingen of tumoren) in de lever, milt en hersenen zichtbaar
Seldinger
naam van een techniek, waarbij men röntgencontrastvloeistof inbrengt in de bloedvaten via de arteria femoralis (= de beenslagader)
sonoor
normale percussietoon over longweefsel
souffles
hartgeruis
sputum
slijm uit de luchtwegen
stethoscoop
instrument dat de geluiden in het lichaam versterkt
systolische druk
de bovenwaarde van de bloeddruk
titer
concentratie van stoffen in het bloed
trombose
een toestand waarbij bloedstolling plaatsvindt in intacte bloedvaten
tuberkelbacterie
bacterie die tuberculose veroorzaakt, aantoonbaar door de Ziehl Nielsen-kleuring
tympanitisch
normale percussietoon over de buik
urinesediment
neerslag in de urine verkregen door de urine te laten centrifugeren
VEP

wordt gebruikt bij...

dit is een ... onderzoek waarbij de...

welke kwaliteit wordt hierbij gemeten?

op verdenking van bijvoorbeeld welke ziekte gebeurt dit?
visual evoked potential

oogzenuwonderzoek

lichtstimulatieonderzoek

elektrische prikkels die door het aantreden van lichtflitsen de oogzenuw doorlopen en de hersenen bereiken, en op papier en/of monitor worden geregistreerd.

Hierbij wordt de geleidingskwaliteit van de oogzenuw gemeten.

ms
predisponerende factoren
omstandigheden die de klachten uitlokken
Welke groepen van diagnostiek kan men onderscheiden?
1. anamnese
2. fysisch onderzoek
3. aanvullend laboratorium onderzoek
4. beeldvormend onderzoek
5. overige diagnostische onderzoeken
actuele anamnese
huidige symptomen en klachten
biografische anamnese
voorgeschiedenis van de patiënt
hoofdonderdelen van fysisch onderzoek (4)
1. inspecteren
2. auscultatie
3. percussie
4. palpatie
inspectie:
1. a. b.
2. 1 + 2
3. 1 + a. b. c.
4. 2 + a.(2) b.(4)
5. 1 + 4
6. 1 + 2
7. 1 + a. b. c.
8. 1 + 1
1. algemene indruk:
a. gezondheid
b. geschatte leeftijd vs. kalenderleeftijd
2. voedingstoestand (mager of dik)
3. lichaamsbouw:
a. atletisch
b. corpulent
c. astheen
4. houding en stand
a. rechtop of krom
b. benen recht, O-benen, X-benen, pes planus
5. huidskleur (bleek, blauw, rood, geel)
6. mogelijke huidafwijkingen (littekens, eczemen)
7. ademhaling
a. snel of langzaam
b. moeizaam
c. kortademig
8. afwijkingen aan ledematen (bijv. oedeem)
auscultatieplaatsten (3)
1. hart (sluiten van de hartkleppen)
2. longen
3. buik
gootsteenruisen
door een vernauwing in het lumen van de darmen wordt de druk hoger en dit versterkt en verhoogd de normale peristaltische geluiden
stille buik
bij een paralytische ileus (verlamming van de spieren van de darm) zijn er geen peristaltische geruisen meer
polssnelheid tachycardie
> 100
polssnelheid bradycardie
< 60
capillary refill
drukken op nagel
palpatie gezwel (6)

palpatie benigne gezwel

palpatie maligne gezwel
1. grootte van het gezwel
2. oppervlak (glad of bobbelig)
3. consistentie (stevig of week)
4. begrenzing (regelmatig of onregelmatig)
5. beweeglijkheid (vast in de huid of onderliggende spierlaag)
6. eventuele pulsaties

benigne: meestal klein, glad, beweeglijk

maligne: meestal hard, onregelmatig, vergroeid met de onderlaag
bloeddruk is de druk in de...
arteriën (dus waarmee het hart het bloed in circulatie pompt)
2 aspecten bloeddruk
1. systolische bloeddruk = bovendruk: als het hart zich samentrekt
2. diastolische druk = onderdruk: als het hart zich ontspant
waarden algemeen normale bloeddruk

waarden hypertensie

waarden hypotensie
* systolische druk is niet hoger dan de 160 mm Hg (= mm kwikdruk)
* diastolische druk blijft beneden de 95 mm Hg

hoger dan normale waarden

een systolische druk lager dan 100mm Hg en/of diastolische druk lager dan 60 mm Hg
differentiaaldiagnose
die ziekten die de patiënt mogelijk kan hebben

Meer onderzoek is nodig om ziekte aan te tonen of uit te sluiten
groepen laboratorium onderzoek (9)
1. chemisch bloedonderzoek
2. hematologisch onderzoek
3. stollingsonderzoek
4. bloedgassen
5. liquor
6. medicijnspiegel
7. urineonderzoek (kwalitatief, kwantitatief)
8. fecesonderzoek
9. diversen (steenanalyse, sperma, gram, vruchtwater)
chemisch bloedonderzoek
elektrolyten (zouten), enzymen, eiwitten, hormonen, suikers, vetten
hematologisch onderzoek
aantal bloedcellen, vorm en rijpheid van de cellen, verhouding tussen verschillende soorten leukocyten, BSE, bloedgroep, resusfactor etc.
bloedonderzoek bij bloedtransfusie: (4)
bloedgroep, resusfactor, kruisproef, Coombs-test.
MCV
Mean Cellular Volume: volume van de erytrocyten
MCH
Mean Cellular Hemoglobin: de hoeveelheid Hb in de erytrocyten
MCHC
Mean Cellular Hemoglobin Concentration: de concentratie hemoglobine per erytrocyt
onderzoek anemie
bloedarmoede
onderzoek naar omvan van de erytrocyten en de hoeveelheid Hb die ze bevatten
routineonderzoek van urine
bepalen aanwezigheid suiker en eiwitten, bepalen zuurgraad
Dit gebeurt met stickjes: strookjes met een kleurindicator

Bekijken urinesediment:
bacteriën, leukocyten, erytrocyten en zoutkristallen
bilirubine in de urine wijst op...
leverafwijking
eiwitten in de urine wijst op...
nierziekte
occult bloedverlies
niet met het blote oog waarneembaar bloedverlies
occult bloedverlies aantonen in feces met .... test
benzidinetest
onderzoek feces kan zich richten op: 95)
1. bacteriën
2. virussen
3. parasieten (wormeieren)
4. occult bloedverlies
5. onverteerde stoffen
weefsel verkrijgen voor pathologisch anatomisch onderzoek:
1. puncteren, naaldbiopsie (biopt)
2. excisie
3. endoscopisch onderzoek
kweken van een bacterie
een bacterie zich laten vermenigvuldigen op een voedingsbodem tot een kolonie
endemisch
de ziekte komt zoveel voor in een maatschappij dat de meeste mensen deze wel doorgemaakt hebben
titerstijging
de hoeveelheid antistoffen tegen een bepaalde bacterie of virus in het bloed stijgt, wat een aanwijzing is voor infectie
2 soorten immunologisch onderzoek
1. aantonen van de aanwezigheid en stijging van specifieke antistoffen als bewijs van een ziekte
2. auto-immuunziekten: aantonen van specifieke antilichamen als bewijs van auto-immuunziekte
wanneer is de titer het hoogst?
vlak na infectie
allergie (definitie, 3 reacties, 2 voorbeelden)
ongewenste en vaak ongunstige reactie van het lichaam op een lichaamsvreemde stof:
1. samentrekken van glad spierweefsel
2. vergrote doorlaatbaarheid van capillairen
3. oedeem

Voorbeelden:
1. hooikoorts
2. astma bronchiale

Bij allergische reacties komt o.a. de stof ....
Bij allergische reacties komt o.a. de stof ....
histamine vrij uit de cellen
standaardvoorbeelden allergenen (3)
pollen, huisstof, medicijnen
diagnostische methoden om allergieën aan te tonen (2)
lapjesproef
plakproef
anafylactische reactie
zeer ernstige reactie die met corticosteroïden en/of adrenaline bestreden dient te worden (bijvoorbeeld door bijensteek)
5 soorten beeldvormende technieken
1. röntgenfoto
2. röntgencontrastonderzoek (altijd met behulp van contrastvloeistof)
3. CT-scan
4. echografie
5. MRI
barium is een ... en wordt gebruikt bij ...
contrastvloeistof
contrastfoto's van de tractus digestivus
2 mogelijke indicaties voor röntgenonderzoek van het skelet
1. botbreuk
2. metastasen
lokalisatie, aard en ernst van aandoeningen van het skelet worden bepaalt door foto's te maken in twee richtingen: (2)
1. voor-achterwaarts
2. zijwaarts
overzichtsfoto's
röntgenfoto die gemaakt wordt om een globale indruk te krijgen van de thorax of het abdomen
buikoverzicht
röntgenfoto van het abdomen
stenen in gal- en urinewegen kunnen zichtbaar gemaakt worden op een gewone overzichtsfoto als ze ... zijn.
kalkhoudend
Om .... op het spoor te komen wordt een longfoto in drie richtingen gemaakt:
grove afwijkingen in luchthoudendheid van het weefsel
AP
PA
lateraal
indicaties bronchografie: (2)
vernauwing van de bronchi door tumoren of bronchiëctasieën (=verwijding van de bronchiën)
galblaas zichtbaar maken met een (1), met behulp van (2), indicatie is (3)
1. cholecystografie
2. bepaalde contrastvloeistof die door de lever via de galwegen uitgescheiden wordt
3. vermoeden op galblaasstenen
galwegen zichtbaar maken met een (1), waarbij contrastvloeistof (2), indicatie is (3)
1. intraveneus cholangiogram
2. intraveneus geïnjecteerd
3. op verdenking van obstructie van de galwegen door tumoren of metastasen of galstenen
hartcontour

wordt zichtbaar gemaakt d.m.v....

afwijkende hartcontour is typerend voor...
hartbegrenzing

röntgenfoto van de thorax

hartziekten, waarbij elke aandoening een typerende afwijking van de hartcontour kan veroorzaken.
3 mogelijke afwijkingen van de bloedvaten

het beste aan te tonen d.m.v....
1. atherosclerose (slagaderverkalking)
2. aneurysmata (zakvormige verwijding)
3. obstructie van het lumen

angiografie
Onderzoek van:

aorta heet ...

arteriën heet ...

venen heet ...

vaten in de nieren heet ...

kransslagaders van het hart heet ...
aortografie

arteriogram

flebogram

renografie

coronairangiografie
Seldinger-methode
Bij arteriografie en ook flebografie wordt m.b.v. een catheter in de arteria femoralis contrastvloeistof in het te onderzoeken vat gebracht.
arteria femoralis
beenslagader
DSA
Digital Subtraction Angiografy

met behulp van een computer wordt een beeld van een vaatsysteem geproduceerd
stenen in nieren of urineafvoerwegen kunnen aangetoond worden met een normale röntgenfoto indien ze ... zijn
kalkhoudend
Eén van de dingen waar men op let tijdens een mictiecystogram is...
of er contrastvloeistof uit de blaas richting de ureteren (urineleiders) gaat: dan is er sprake van reflux (terugstroom).
met een cerebrale angiografie kunnen ... worden aangetoond.

indicaties zijn o.a. (2)
afwijkingen in de hersenvaten

1. intracerebrale bloedingen (bloedingen in de hersenen)
2. atherosclerose of trombose in de grote vaten naar de hersenen (bijvoorbeeld de a. carotis)
soorten onderzoek van het zenuwstelsel (4)
1. cerebrale angiografie
2. CT-scan
3. myelografie
4. caudografie
Elektrische potentiaalmetingen
Een vorm van diagnostiek waarbij men elektrische potentialen (spanningsverschillen) in het lichaam meet. Bij een stoornis in het functioneren van een orgaan (hart, hersenen, zenuwen, spieren) zullen de potentialen afwijken van het normale patroon.
Door spanningsverschillen (potentialen) ontstaan ..., die het mogelijk maken dat...(3)
elektrische stroompjes

het hart klopt,
spieren samentrekken,
hersens en zenuwen functioneren
Holteronderzoek
e.c.g. waarbij 24 uur lang de hartwerking geregistreerd wordt, in geval van paroxysmale palpaties (aanvalsgewijze hartkloppingen)

Deck Info

184

permalink