This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

NK8 Makahiki 01, Mokuna 02, Nā ʻŌlelo Pōkole

Terms

undefined, object
copy deck
Pehea ka iʻa?
How's the fish?
ʻOno ka iʻa.
The fish is delicious.
ʻOno kēia iʻa liʻiliʻi.
This little fish is delicious.
he hale hou
a new house
E hana hou!
Do it again!
Hana au me Nani.
I work with Nani.
Hana maikaʻi ʻo ia.
He/She works well.
ʻo Leo a me Keola
Leo and Keola
ka ʻīlio a me ka pōpoki
the dog and the cat
he ʻīlio a me he pōpoki
a dog and a cat
Mākaukau ka mea ʻai a hauʻoli ka ʻīlio.
The food is ready and the dog is happy.
"UÄ“ ka lani, ola ka honua."
The sky weeps, the earth lives.
Auē!
Woops! Oh oh! Oh boy! Ho! Wow!
akā
but
i kēia lā
today (on this day)
i kēia manawa
now (at this time)
me aʻu
with me
me ia
with him/her
E ʻai ʻoe.
You should eat. Eat.

Deck Info

19

permalink