This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Verbs (swahili)

Terms

undefined, object
copy deck
kusikia
to hear
kusoma
to read/study
kulala
to sleep
kuelewa
to understand
kukata
to cut
kusafisha
to clean
kurudia
to repeat
kufagia
to sweep
kukaa
to reside/stay
kujaza
to fill
kuzoa
to gather
kunywa
to drink
kufanya
to do
kumeza
to swallow
Kufyeka
to mow the lawn
kupenda
to like
kusema
to say
kuuliza
to ask
kufunga
to close
kukimbia
to run
kurudi
to return
kujifunza
to learn
kuaga
to leave
kusikiliza
to listen
kuandika
to write
kufundisha
to teach
Kuamkia
to greet
kuogelea
to swim
kutembea
to walk
kutambulisha
to explain
kuambia
to tell
kula
to eat
kuona
to see
kukunja
to fold
kufikiri
to think
kuwa
to grow
kuvaa
to get dressed
kutafsiri
to translate
kuja
to come
kuosha
to wash dishes
kuanza
to start
kukumbuka
to remember
Kupasuliwa
to be operated on
kuita
to call
kutazama
to watch/look
kufua
to wash clothes
kucheka
to smile/laugh
kutembelea
to visit
kuenda
to go
kuugua
to suffer from a disease
kuishi
to live
kumenya
to open a fruit
kupika
to cook
kutaja
to mention
kulia
to cry
kufahamu/kujua
to know
kupa
to give
kufika
to arrive
kubadilisha
to change
kuamka
to get up
kujenga
to play
kuoga
to wash
kujibu
to answer
kujaribu
to try/test
kucheza
to play
kutaka
to want
kuumwa
to suffer from
kuwinda
to hunt
kuongea
to talk
kuangalia
to look
kuitika
to respond
kufungua
to open
kuzungumza
to converse

Deck Info

73

permalink