This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

EdExcel Japanese GCSE Vocab

Terms

undefined, object
copy deck
tree
ki
to be careful
kiotsukeru
yellow
kiiroi
kiosk
kiosuku
opportunity
kikai
to hear, listen, ask
kiku
to/can be heard
kikoeru
season
kisetsu
rule, regulation
kisoku
north
kita
guitar
gitā
dirty, untidy
kitanai
coffee shop
kissaten
stamp
kitte
undoubtedly
kitto
ticket
kippu
yesterday
kinou
strict, tough, harsh
kibishii
condition
kibun
you
kimi
feeling
kimochi
clothing
kimono
compulsory education
gimukyouiku
to decide, fix
kimeru
(to go) camping
kyanpu(ni iku)
ambulance
kyuukyuusha
Kyushu
Kyuushuu
holiday
kyuujitsu
beef
gyuuniku
salary
kyuuryou
today
kyou
church
kyoukai
text book
kyoukasho
classroom
kyoushitsu
Kyoto
Kyouto
interest
kyoumi
last year
kyonen
dislike
kirai(na)
fog
kiri
Christianity
kirisutokyou
to wear
kiru
to cut
kiru
beautiful, clean
kirei(na)
kilo(gram)
kiro(guramu)
kilo(metre)
kiro(mētoru)
bank
ginkou
goldfish
kingyo
neighbourhood
kinjo
Friday
kinyoubi
air
kuuki
airport
kuukou
to give (me/us)
kureru
fruit
kudamono
mouth
kuchi
medicine
kusuri
shoe
kutsu
socks
kutsushita
country
kuni
neck
kubi
cloud
kumo
to become cloudy
kumoru
dark
kurai
about
gurai
classical (music)
kurashikku
school class
kurasu
club
kurabu
to compare
kuraberu
playground
gurando
cricket
kuriketto
Christmas
kurisumasu
to come
kuru
vehicle, car
kuruma
black
kuroi
plan, project
keikaku
economy
keizai
police
keisatsu
cake
kēki
experience
keiken
mobile phone
keitaidenwa
(to play) a game
gēmu(o suru)
injury (to injure)
kega(o suru)
(theatre play)
geki
this morning
kesa
view, scenery
keshiki
rubber
keshigomu
to turn off
kesu
Monday
getsuyoubi
result, outcome
kekka
good, fine
kekkou(na)
(to) marry
kekkon(suru)
wedding
kekkonshiki
(make a) study visit
kengaku(suru)
entrance, porch
kenkan
healthy
genki(na)
health
kenkou
sightseeing
kenbutu(suru)
park
kouen
suburb
kougai
pollution
kougai
industry, manufacture
kougyou
senior high school student
koukousei
advertisement
koukoku
cross roads
kousaten
factory
koujou
head teacher
kouchousensei
traffic, transport
koutsuu
school yard
koutei
police box
kouban
coffee
kouhii
cola
koura
Golden Week
gourudenuiiku
voice
koe
ice
koori
brothers (sisters)
gokyoudai
Japanese
kokugo
international
kokusai
national
kokuritsu
here
koko
p.m. (afternoon)
gogo
heart
kokoro
husband
goshujin
pepper
koshou
a.m. (morning)
gozen
to answer
kotaeru
foot warmer
kotatsu
to treat, feast
gochisou(suru)
this
kore
parcel
kodutsumi
glass
koppu
thing, matter
koto
this year
kotoshi
word, language
kotoba
child
kodomo
recently, these days
konogoro
meal
gohan
to be at a loss
komiru
to be crowded
komu
rubbish, waste
gomi
parents
goryoushin
golf
gorufu
about, around
goro
to fall over
korobu
strict (afraid)
kowai
to break
kowasu
to be broken
kowareru
this month/week/eve
kongetsu/shuu/ban
concert
konsāto
this time, next time
kondo
computer
konpyuutā

Deck Info

149

permalink