This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

macig ring

Terms

undefined, object
copy deck
count
saymak
silver
gümüş
bottom
alt
rusty
paslı
voice
ses
keyhole
anahtar deliği
appear
gözükmek
treasure
hazine
jewels
kıymetli taş
castle
şato
still
durmak,sakin
dark
karanlık
already
zaten
immediately
derhal,hemen
hurry
acele,telaş
passage
geçit,yol
visible
belli,görünebilir
reach
ulaşmak,varmak
otherwise
yoksa
against
karşı,rağmen,aleyhine
candle
mum
push
itmek
notice
farkına varmak
secret
gizli şey
hide
saklamak
outside
dış taraf
suddenly
aniden
ceiling
tavan
lock
kilitlemek
furniture
mobilya
inside
iç,içerde
although
her ne kadar
shut
kapatmak
turn
dönme
find
bulmak
light
ateş,lamba
cupboar
büfe,dolap
ironical
alaycı
creak
gıcırdamak
suspicious
şüpheli
beside
yanına
almost
hemen hemen,az kaldı
untill
e-kadar,e-değin
invisible
gizli
certainly
elbete,tabi
wooden
ahşap
strange
yabancı,tuhaf
cheat
aldaltma-(kocasını aldaltma gibi:) )
star
yıldız

Deck Info

49

permalink