This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

new

Terms

undefined, object
copy deck
reign
uralom, uralkodás
interest
kamat, érdekel
announce
bejelent
to slither
csúszni mászni
prolification
szaporodás
countless
számtalan
majority
többség
concurrently
egyidejűleg
redeem
megvált, kivált
admire
csodál
decipher
megfejt
crooked
horgas, görbe
tortoise
teknős
dragged
vonszol
alleviate
enyhít, csillapít
fierce
vad, heves
wage
bér, munkabér
glade
tisztás
reptile
hüllő
punctual
pontos
perceive
észrevesz, meglát
scholarship
ösztöndíj
stinky
büdös
a lecturer
előadó
sane
józan, ésszerű
insecure
bizonytalan
behavior
viselkedés, magatartás
strict
szigorú
destroy
megsemmisül, tönkretesz, elpusztít, megrongál
skyscraper
felhőkarcoló
to pass on
átadni, továbbítani
nowhere
sehol
measure
méret, mérték
purse
pénztárca
dislike
nem szeret
intention
szándék, akarat
benefit
előny, haszon
tomb
sírkamra, sír
assertive
rámenős
crow
varjú
shoplifting
bolti lopás
in spite of
v.minek ellenére +főnév
hunched
púpos, görnyedt
to scratch
vakarni
lack of
valaminek a hiánya
nest
fészek
straightforward
egyszerű
principle
elv
insincere
nemőszinte
ass
szamár
skim
átfut (újságot)
pottery
fazekasság
can get by
elboldogulni
blueberry
áfonya
ribbon
szalag, masni
dare
merészel
watermelon
görögdinnye
envy
irigység
suspiciously
gyanakodva, gyanúsan
to aggregate
összegyűjt
spare
tartalék, felesleges
acquit
felment
practical
gyakorlatias
utensil
eszköz
rip off
kihasznál
ultimate
végső
scribe
írnok
seminar
egyetemi előadás (gyakorlati)
demanding
megkövetelő
scale
mérték, méretarány
reveal
elárul, felfed
criticise
kritizál
narrative
elbeszélő
to knock out
kiütni
determined
elhivatott, elszánt
go off
elsül, felrobban
vanquish
legyőz
thoroughly
alaposan, teljesen
unless
hacsak, kivéve
surname
vezetéknév
flower bed
virágágyás
ape
emberszabású majom
gripping
megragadó
cushion
díszpárna
porous
áteresztő
absent-minded
feledékeny
chart
feltérképez, felmér
consideration
szempont, tényező
retreat
kezelés
crew
személyzet, legénység
considerably
jelentősen, számottevően
blame
hibáztat, okol
remain
marad
custom
szokás
overjoyed
igen boldog
convince
meggyőz
prank
csíny, kópéság
pesticide
rovarírtószer
herb
gyógynövény
vary
változik
insurance
biztosítás
dispatch
elintéz, elküld
chimp
csimpánz
junction
kereszteződés
hilarious
vicces
relief
megkönnyebbülés
reduction
csökkentés, levonás
obvious
egyértelmű
poverty
nyomor
audition
meghallgatás
herbivore
növényevő
linguist
nyelvész
detest
megvet, lenéz
solid
kemény, szilárd, száraz,
discount
árengedmény
snail
csiga
heir
örökös
temperature
hőmérséklet, hőemelkedés
peafowl
páva
midday
dél, délidő
goose
liba
bulb
gumó
to commit
elkövetni
to enrol
beiratkozni
a bug
poloska (lehallgató eszköz)
to exaggerate
eltúlozni
vain
hiú
familiar
megszokott, gyakori
to pursue
üldözni
deprecated
érvénytelenített
procrastinate
halogat
exhilarated
emelkedett
run over
elüt
obligatory
kötelező
to assume
sejteni, feltételezni
rusty
kopott, rozsdás
to loot
fosztogatni
avoid
elkerül
genuine
eredeti
correlation
kölcsönösség
espouse
támogat
fulfilled
beteljesült
scarf
sál
bespoke
rendelésre készült
to fend off
elhárít
bound
kötött, -v.mihez
emphasis
hangsúly
reasonably
elég jó, meglehetősen
laid-back
higgadt
convenient
kényelmes
overtake
megelőz
drought
aszály, szárazság
as long as
addig amíg
forsaken
elhagyott
catch up
utolér, behoz (lemaradást)
additional
további (extra)
befall
előfordul
relieved
megkönnyebbült
doubt
kétség, kétely
spectacular
látványos
sensible
ésszerű, okos, gyakorlatias
waste
hulladék
justifiable
jogos, igazolható
sip
korty
subsidiary
leányvállalat
pedestrian
gyalogos
hay fever
szénanátha
rift
hasadás, repedés
came upon
ráakadt, összeakadt
apart from
azt leszámítva, kivéve
to be convinced
meggyőzve lenni
compound
összetett, keverék
ingenious
zseniális
contradiction
ellentmondás
particularly
különösképpen
shortcut
rövidebb út
rest
maradék
manners
viselkedés, modor
come round
magához tér, átjön
cafeteria
önkiszolgáló étterem
scent
illat (természetes)
carnivore
húsevő
instance
eset, példa
lately
nemrégiben
aviation
légi közlekedés
pheasant
fácán
fairly
meglehetősen, eléggé
hedge
sövény
surely
bizonyára
dozen
tucat
congestion
torlódás
cope
megbírkózni v.mivel
obligation
kötelezettség, kötelesség
restriction
korlátozás
unlikely
nem valószinű
appropriate
megfelelő, alakalmas
precise
pontos
lawn
gyep
merely
csupán, pusztán
wise
bölcs
pattern
minta, sablon
properly
rendesen, megfelelően
to admit
beismer, bevall
persuade
rábeszél, meggyőz
gale
szélvihar
to chase
üldözni
shortage
hiány
cotton
pamut
cattle
szarvasmarha
decent
rendes, tisztességes
whether
vajon, hogy -e?...
hot-headed
forrófejű
raven
holló
to threaten
fenyegetni
customary
szokásos
emission
kibocsájtás
fur
bunda
imperative
felszólító
outbreak
kitörés
dwell
lakni
mugging
rablótámadás
badger
borz
to emit
kibocsájtani
lively
élénk, eleven
anxious
aggódó
manner
mód, módszer
throughout
mindvégig, v.minek a során
highlight
kiemel
broadcast
adás, közvetítés
a fast
salaktalanítás, böjt
scour
tisztítás, súrolás
unbearably
elviselhetetlenül
insist
ragaszkodik
cultivate
művel, megművel
vengeance
bosszú
to sting
megcsíp
fees
díj, tandíj
lethal
halálos
instinctive
ösztönös
consumption
fogyasztás
soak
áztat, áztatás
grapes
szőlő
genre
műfaj
perks
béren kívüli juttatás
scrunched up
begyömöszöl
contribute
hozzájárul, közreműködik
suppose
gondol, feltételez
stare
bámul
sophisticated
kifinomult
luggage
poggyász
wrath
harag
hedgehog
süni
swallow
nyel
fundamental
alapvető
abbreviation
rövidítés
bridesmaid
nyoszolyólány, (menyassony tanúja)
rely
bízni
to observe
megfigyelni
preferably
inkább, lehetőleg
duvet
paplan
ledge
párkány, szél
ward
kórterem
otter
vidra
hardly any
szinte semmi
toad
varangy
courier
futár
level-headed
higgadt, hidegfejű
tough
kitartó, kemény
self-conscious
öntudatos
predator
ragadozó
approve
jóváhagy
slippers
papucs
sort out
megoldani
contribution
hozzájárulás, közreműködés
assessment
értékelés, összegzés
adore
csodál
to suffer
szenvedni
regret
megbán, sajnál
former
előző, korábbi
whereas
amíg, azonban
smuggling
csempészés
to offend
megsérteni, megbántani
to reckon
kiszámol
prosecute
beperel, feljelent
make out
kiderít
heat wave
melegfront
to attend
látogatni, oda járni
scissors
olló
lungs
tüdő
ungulates
patás állatok
petal
szirom
apron
kötény
arson
gyújtogatás
feast
ünnep, ünnepség
claim
igény, követelés
shell
héj
to tell off
leszidni, összeszidni
to infuriate
feldühít, felbosszant
saying
mondás, közmondás
exhibit
kiállít, megmutat
caveat
kifogás, ellentmondás
contracted
összevont
proportion
arány
unpleasant
kellemetlen
touchy
sértődékeny
twig
rügy
wasteful
pazarló
suspicious
gyanús, gyanakvó
fraud
csalás
probation
próbaidő
fragrance
illat (mesterséges)
tender
puha, porhanyós, lágy
mole
vakond
outback
vadon
acquaintance
ismerős
pharmacy
gyógyszertár
to call off
lefújni, lemondani
far-fetched
erőltetett
acceptable
elfogadható
equation
egyenlet
to direct
irányít
period
periódus, időszak
belly
has
cheetah
gepárd
repetitive
ismétlődő
nutrition
táplálkozás
seed
mag
mammal
emlős
influence
befolyás, hatás
bribery
vesztegetés
to wind
tekerni, csavarni
respect
tisztel, tisztelet
eccentric
különc, bogaras
sparrow
veréb
to clarify
tisztáz
itch
viszket
lecture
előadás
omnivore
mindenevő
volunteer
önkéntes
inhabitable
lakható
guarantee
garancia
moving
megható, megindító
struggle
küzdelem, harc
stationery
írószer
consultancy
tanácsadás
self-assured
magabiztos
meantime
időközben
self-centered
önző
staple
fémkapocs
apprehensive
nyugtalan, várakozó
demis
átruházás, örökül hagyás
obey
engedelmeskedik, szótfogad
resolute
eltökélt, elszánt
tutorial
konzultáció
encounter
szembekerül, összeakad
narrow-minded
szűklátókörű
treat
kezel
discipline
fegyelem
curious
kiváncsi
student loan
diákhitel
court
bíróság
open-minded
elfogulatlan, nyitott
shiver
vacog, didereg
suffering
szenvedés
dull
unalmas
advertisement
hirdetés, reklám
weasel
menyét
comprehensive
széleskörű, átfogó
pineapple
ananász
apparently
nyilvánvalóan
cheerful
vidám, jókedvű
orchard
gyümölcsös
pot
fazék, cserép
deduction
következtetés
to bump
beleütközik,megüt,megüti magát,összeütközik
strong-willed
eros akaratú
vandalism
vandalizmus
furthermore
azonkívül, ráadásul
surgeon
sebész
bind
köt -valamihez
to multiply
szaporodni
increasingly
egyre inkább
cereal
gabona, gabonapehely
serpent
kígyó
belong to
tartozik vkihez
carry out
megvalósít, kivitelez
tragically
gyászosan, tragikusan
con artist
csaló, szélhámos
compulsory
kötelező
solitude
magány, egyedüllét
fend
hárít
occur
előfordul, megtörténik
imagination
képzelet
a rash
kiütés
seldom
ritkán
admission
felvétel
graduate
diplomás, végzős
posture
póz, testtartás
abandon
elhagy, felad
prescription
recept
overnight
egyik napról a másikra
big headed
nagyképű
sustainable
fenntartható
take off
felszállni
suspect
gyanít
assess
felbecsül, felmér
scourge
korbács, ostor
inattentive
figyelmetlen
bilingual
kétnyelvű
due to
valaminek következtében
talented
tehetséges
mundane
evilági, földi
astonished
meglepődött, megdöbbent
fin
uszony
vinegar
ecet
giggle
vihogás
crucially
létfontosságú
glamorous
elbűvölő, fényűző
lopsided
aránytalan
phenomenon
jelenség
achievement
eredmény, , teljesítmény
ensure
biztosít
throw up
okád, hány
wander
vándorol
fiction
kitalált
comb
fésű
correspondent
tudósító
a smuggler
csempész
feather
madártoll
wax
viasz
encourage
bátorít, bíztat
vine
szőlőtőke, venyige
appreciate
értékel, becsül
coward
gyáva
to subside
csökken, csökkent
wheezy
lihegő, ziháló
obtain
megszerez, megkap
attitude
hozzáállás, viselkedés
bush
bokor
to be off
lelépni
hare
vadnyúl, mezeinyúl
inevitable
elkerülhetetlen
recognition
elismerés, felismerés
symptom
tünet
mainly
főleg
charge
vád
to conceal
elrejteni
dove
gerle
minority
kissebbség
pear
körte
permanent
tartós, állandó
agreement
megállapodás, megegyezés
amphibians
kétéltű
disturbing
zavaró, nyugtalanító
nevertheless
annak ellenére, mindazonáltal
debate
vita

Deck Info

456

permalink