This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Chinese exam oral

Terms

undefined, object
copy deck
lili
chiense for lily
hounian
the year after next
ta
she, her
aodaliya
Australia
o
oh (to indicate realization)
zhen
really
he cha
to have tea
xia ge yue
next month
gongren
labourer, worker
mama
mom, mother
a
an exclamation
xinxilan
new zealand
zhidao
to know
tongban
same class
nimen
you (plural)
zuiba
mouth
xiaorenrshu
childrens picture book
zhen de a!
really!
ji
how many
shu
book
Ni hao
hello, how do you do
zuo
to make, to cook, to do
jia
family, home
ri
day, the sun
yingyu
english language
niao
bird
di er ke
lesson two
jianada
canada
riben
japan
bai
hundred
ni de
your, yours
ling
zero
keyi
can, may
jintian
today
gulaorou
sweet and sour pork
chidao
to arrive late
fengzheng
kite
jiejie
older sister
jinqu
to go in, to enter
dawei
chinese for david
keshi
but
lanqiu
basketball
shei de
whose
yue
month, the moon
xingqiliu
saturday
zuqiu
soccer
shang shang ge yue
the month before last
xingqiri
sunday
jinyu
goldfish
mei guanxi
it doesnt matter
bu shi
no
tiaowu
to dance
chunjuan
spring rolls
qiche
to ride a bike
shi a
yes, yeah
bizi
nose
xingqi
week
di san ke
lesson three
ba
expression used at the end of a sentence to indicate suggestion
qunian
last year
xingqisi
thursday
shenme
what
xia xia (ge) xingqi
the week after next
ne
a question word
xingqier
tuesday
shengri
birthday
mao
cat
le
grammatical word
di yi
the first
zhi
a measure word for dogs, cats, birds
zaijian
goodbye
deyu
german language
xiaohaha
to laugh heartily
de
used after a verb to indicate the degree or result
tong
same, together
bai
a family name
didi
little brother
zhe (ge) xingqi
this week
lanlan
a chinese given name
he
to drink
na
which
liang
two
shei
who, whom
duibuqi
excuse me, sorry
hao a
good!
wanfan
dinner
houtian
the day after tomorrow
guozhi
juice
ting
to listen, to heaer
tiao
measure word for fish and long and thin objects
mingtian
tomorrow
huanying
welcome
chang
long
qiannian
the year before last
guo
country
ni
you (singular)
shangxue
to go to school
di er
the second
hui
can, to be able to
hen
very
hao
good, well
cuo
wrong, incorrect
biao
watch
niunai
milk
wang
a family given name
xie
to write
na
that
dao
to go to, to arrive
yiwei
thought (mistakenly)
wo de
mine
yidianr
a little, a bit
dagai
probably
make
chinese for Mark
shuangbaotai
twins
fa yu
french language
zai
at, in, on (indicates an action in progress)
xingqitian
sunday
zi
character, word
zou
to go, to walk
yijing
already
xiawu
afternoon
li
a family name
yisheng
doctor
he
and
bu qu
not going
duan
short
riyu
japanese language
mingtian
tomorrow
na
to hold, to take
ti
to kick, to play
e luo si
Russia
ye
also, too
lin
a family name
bie keqi
youre welcome
quanjia
whole family
zuo
to do, to make
ke
a quarter of an hour
bingqilin
ice cream
mei
a negative word
zhongwu
midday, noon
dangao
cake
xiangpi
eraser
yanhing
eye
wei
hey
lai
to come
wangqiu
tennis
baoluo
chinese for paul
di san
the third
xiexie
thanks
zhe ge yue
this month
qichuang
to get up, to get out of bed
bu keqi
your welcome, not at all, dont mention it
cha
differ from
xiong
fierce
fangxue
to finish classes
shenghuo
life
pengyou
friend
gai
should
shangwu
morning
ma
horse
dui
right, correct
dongwu
animal
xiaomeimei
little girl
paobu
to run, to jog
kuaizi
chopsticks
ge
measure word
dianying
movie
tou
head
bu hui
cannot, to be unable to
xia (ge) xingqi
next week
qiantian
the day before yesterday
mingnian
next year
yundong
sports, exercise
lian
face
women zou ba
lets go
jinnian
this year
bu
no, not
zao
morning, early
mang
busy
meiyi
a given name
zaoshang
early morning
meimao
eyebrow
zhaxiapian
prawn crackers
zaofan
breakfast
xuexiao
school
shuijiao
to sleep
tongxue
fellow student, schoolmate
richang
daily
meimei
little sister
de
a possesive particle used after the pronoun or noun
yinyue
music
paolai-paoqu
to run around
ma
a question word
qingwen
may i ask
mingzi
name
chongwu
pet
shide
yes
gege
older brother
dengyu
to be equal to
ningmeng-jipian
lemon chicken
xingqiwu
friday
hao ma
ok?
xing
family name, surname
hanyu
chinese language
jiao
to be called, to call
gan
to do, to work
xiaoming
a chinese viven name
hao le hao le
thats enough
zui
most
kuaile
happy
man
slow, slowly
qu
to go
pingpangqiu
table tennis, ping pong
mingtian
tomorrow
gou
dog
zhongguo
china
fen
minute
dou
all
xihuan
to like
dian
o'clock
xianzai
now, present
jian
to see
laoshi
teacher
chifan
to have a meal
houtian
the day after tomorrow
kan
to look, to see
qing jin
come in please
pi
measure word for horses
shubao
school bag
deguo
germany
regou
hot dog
di yi ke
lesson one
xiongbaba
fiercely
cai
dish, veggies
mei you
not have
xia xian ge yue
the month after next
yi
why! huh!
shang ge yue
last month
tongxuemen
fellow students (plural)
tamen
they
chu yi
divided by
zuotian
yesterday
zuotian
yesterday
jinnian
this year
sheng
to be born
fa guo
France
zaogao
oh no, how terrible
scissors
bu pen
hushi
nurse
hanbaobao
hamburger
cheng yi
multiplied by
wufan
lunch
erduo
ear
xingqisan
wednesday
nali
not at all
xing
all right, ok
meiguo
america
chi
ruler
da
to hit, to play (tennis, bball, pingpong)
baba
dad, father
gongke
homework
ta
he, him
banqiu
cricket
shihou
time, moment
xiao
small, little
shang shang (ge) xingqi
the week before last
nianji
grade
qing
please
youyong
swimming, to swim
zhe
this
toufa
hair
ta
it
o
oh (to express surprise/understanding)
shang
to go, to attend
kuai
nearly, fast, hurry
yao
to be going to, to want
ke'ai
lovely
chaofan
fried rice
e yu
russian language
name
then
wanshang
evening, night
xingqiyi
monday
yingguo
england
jia
plus, to add
shi
am, is, are
diaoyu
to fish
jintian
today
da
big, large
tai hao le
thats great!
sui
year of age
ban
half
hao
date, number
wo
i, me
maobi
Chinese character writing brush
xuesheng
student
zhu
to wish
shang (ge) xingqi
last week
jian
minus, to subtract
kan
to read, to see, to watch
men
used after a pronoun or noun associated with people to show plural
fang
to let off, to let go, to release
shuo
to speak, to say
you
to have, there is/are
xiaqi
to play chess

Deck Info

304

permalink