This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Friends 123

Terms

undefined, object
copy deck
contraction
összehúzódás
water break
elfolyik a magzatvíz
hypothetically
feltételesen hipotetikuSAN
vent
ventillátor szellőzőcsatorna
leg cramp
görcs rúgás
What's with the guitar?
Mi van a gitárral? Minek a Gitár?
Where does that leave to me?
Mi marad nekem?
check up on sg
ellenőriz vmit
musical
zenés
knapsack
hátizsák
There is about to be sg
Nemsokára lesz vmi
obstetrician
szülészorvos
mucus
nyálka
mucus plug
magzatburok
fiasco
fiaskó kudarc
cramp
görcsöt okoz befogó
loaner
kölcsön (személy gyerek)
FUNDAMENTALLY
alapvetően
We just cooked it up.
Csak most sütöttük ki.
come along
eljön megjelenik vhol
resent
neheztel
She is not much of a phone person.
Nem egy telefonálós típus.
I got an early day tomorrow.
Nehéz napom lesz holnap. Korán kell kelnem holnap.
pastry
sütemény
I see what appears to be sg
Ahogy látom ez egy vmi
discreet
szerény
additional
további
dressy-dress
csini csaj

Deck Info

28

permalink