This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Norsk 12 brev

Terms

undefined, object
copy deck
Aftenposten
The Evening Post, Norwegian newspaper
allrede
already
annonse (en)
advert
attester (en attest)
references/recommendations
besatt
taken
for tiden
at the moment
forretning (en)
store/shop
ganske
quite
i uken
per week
interessert
interested
kjøkkenhjelp (en)
kitchen hand
kontor (et)
office
muligheter (en mulighet)
possibilites
når som helst
at any time
om
if/whether
opplysninger
information
personalsjefen (en)
the personnel manager
resepsjonen (en)
the reception
samtale (en)
interview, conversation
sjef (en)
boss/director/manager
stillingen (en)
the position
vedlegges
is/are encolosed
ærbødigst
yours respectfully
økonomi
economics
økonomisjefen (en)
the accountant
bransje (en)
line of business
dessverre
unfortunately/sadly
hotellbransjen
the hotel business
innen
within
kvalifiserte (kvalifisert)
qualified
likevel
all the same
meddele
inform
organisasjon (en)
organization
ser frem til (å se frem til)
look/looks forward to
stadig
ever/all the time
søkere (en søker)
applicants
voksende (å vokse)
growing
ben (et)
leg
bittelite (bitteliten)
very small
brev (et)
letter
e-post
e-mail
er på ski
skis
flytter (å flytte)
move/moves
fotball (en)
football
hendt (å hende)
happened
jobbe (å jobbe)
work
kjempekjekk
very handsome
leie
rent
Mannen med stor M
the Man with a capital M
på tide
time to
spennende
exciting
sportsinteressert
interested in sport
stå på egne ben
stand on one's own feet
tankeløs
thoughtless
du kan tro at...
you can't believe how/what..
ferdig
finished
i fjor
last year
kjærlig hilsen
loving greetings
liv (et)
life
normenn (en nordmann)
Norwegians
sikker på
sure
slutten (en slutt)
the end
studiet (et studium)
the study/course
travelt (travel)
busy
turisme (en)
tourism
vinter (en)
winter
vår (en)
spring
gå på ski
ski
like før
just before
påske (en)
Easter
Takk for sist!
Thank you for last time.
Jeg skal hilse fram mor.
Mother sends her greetings.
Jeg skal hilse fra John.
John sends his greetings.
Hils onkel Hans fra meg.
Give my greetings/love to Uncle Hans.
Du må hilse din tante.
Give my greetings/love to your aunt.
Hilsen...
Greetings...
Hilsen fra...
Greetings from..
Mange hilsener fra...
Many greetings from...
Tusen hilsener fra...
A thousand greetings from...
Kjærlig hilsen fra...
Loving greetings/love from...
Klem fra...
Hugs from...
Mange klemmer fra...
Many hugs from...
Kyss fra...
Kiss/kisses from...
Takk for Deres brev.
Thank you for your letter.
Takk for brev av 15. november.
Thank you for (your) letter of 15th November.
Vi har dessverre ikke noen stilling ledig.
Unfortunately we have no vacant positions.
Vi ser frem til å møte Dem fredag 3. januar.
We look forward to meeting you on Fridary 3rd January.
Banksjefen vil gjerne treffe Dem neste torsdag.
The bank manager would like to meet you next Thursday.
Ærbødigst...
Yours faithfully/respectfully...
Med hilsen.
With greetings.
vinter
winter
vår
spring
sommer
summer
høst
autumn
til bry
a nuisance

Deck Info

95

permalink