This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

1.3 The school building

Terms

undefined, object
copy deck
tablica
blackboard / whiteboard
mazak do tablicy
board pen
gÄ…bka do tablicy
board rubber
bufet / stołówka
canteen
kreda
chalk
klasa
classroom
sala komputerowa
computer lab / IT suite / ICT unit
Å‚awka
desk
sala gimnastyczna
gym (gymnasium)
korytarz, hol
hall
gabiten dyrektora
headmaster's office
gabinet, laboratorium
laboratory / lab
laboratorium jezykowe
lanuage lab
biblioteka
library
szafka
locker
sekretariat
office
boisko do zabawy
playground
gabinet / sala (fiz., biol. lub chem.)
science lab
boisko sportowe
sports field
pokój nauczycielski
staff room

Deck Info

20

permalink