This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Greek begining chapter 1

Terms

undefined, object
copy deck
πρώτος
första
μάθμα, το
lektion; läxa
είμα
jag är
ξένος
utlänning; gäst
δε(ν)
inte
καταλαβαίνω
jag förstår
ελληνικά, τα
grekiska (språket)
όχι
nej
κάνεις
du gör
γιατί
varför; därför att
μαθαίνω
jag lär mig
ϒε
till; i; på (prep)
στο
σε + το
πανεπιστήμιο, το
universitet
με
mig (pers pron) med (prep)

Deck Info

15

permalink