This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Teach Yourself Vietnamese

Terms

undefined, object
copy deck
lâu
long
bao lâu
how long
rô̬i
already
gẸ̄p
to meet
dạo na̬y
these days
bi̬nh thươ̬ng
normal/usual
giới thiệu
to introduce
với
with
hân hạnh
pleased
khát
to be thirsty
quá
too
excessively
uống
to drink
ca̬ phê
coffee
nha̬ báo
journalist
biết
to know
ngươ̬i
people
classifier for groups of people
ngươ̬i Anh
English
ngươ̬i Pháp
French
ngươ̬i My̒
American
ngươ̬i Đức
German
ngươ̬i Trung Quốc
Chinese
người Nhật (Bản)
Japanese
ngươ̬i Thái Lan
Thai
ngươ̬i Canada
Canadian
...gi̬?
...what?
như
like
such as
thế na̬o?
how?
đến
to come
to arrive
du lịch
tourism
hay
or
la̬m việc
work
sinh viên
student
để
in order to
công ty
company
nghê̬
occupation
thư ký
secretary
y tá
nurse
bênh viện
hospital
khách sạn
hotel
sông
river
bay giơ̬
now
hẹn
to hope
lại
again
confirmation particle
surprise particle
sống
to live
thủ đô
capital city
nước
country
dạ
final particle marking politeness
muốn
to want
nói
nói chuyện
to speak, talk
hiểu
to understand
na̬y
this/these
khoảng
about/around/approximately
tháng
month
khó
difficult
lḖm
very
thâ̬y giáo
teacher
kế toán
accountant
luật sư
lawyer
nha̬ vĒn
writer
nhân viên
employee
hỏi
to ask
gi̬
what
ti̬m
to look for
hoẸ̄c
or
nha̬ khách
guest house
nhỏ
small
gâ̬n
near
trung tâm
center
tha̬nh phố
city
có thể
can
be able to
tốt
good
nhiê̬u
many
a lot
đẹp
beautiful
nhưng
but
thươ̬ng
often
đông
crowded
khách
guest
visitor
thanh niên
young people
chọn
to choose
...như thế na̬o?
What is...like?
lớn
large
trên
on
phố
street
yên ti̒nh
quiet
tranquil
đắt
expensive
la̬m ơn
please
đặt
to reserve
to book
phòng
phòng đôi
room
double room
tuâ̬n
week
polite particle
...nhé?
...all right?
...okay?
...chứ?
...right?
emphatic interrogative particle
đấy
question particle
trẻ
young
gia̬
old
nóng
hot
lạnh
cold
mới
new
cu̒
old--opposite of new
lớn
to
big
rộng
wide
hẹp
narrow
cao
tall
high
thấp
low
da̬i
long
ngḖn
short--opposite of long
buô̬n
sad
vui
happy
sạch
clean
bẩn
busy
rẻ
cheap
dê̒
simple
easy
xấu
ugly
gia̬u
rich
xâ̬u
bad
nghe̬o
poor
thông minh
clever
chăm chỉ
industrious
lươ̬i
lazy
nổi tiếng
famous
không...cu̒ng không
neither...nor
rất
very
một
one
hai
two
ba
three
bốn
four
nĒm
five
sáu
six
bảy
seven
tám
eight
chín
nine
mươ̬i
ten
thấy
see
perceive
Ä‘ang
to be doing something
đọc
read
(tơ̬)bao
CL newspaper
ít thôi
only a little bit
học
to study
to learn
nghe
to listen
thi̬
then
giổi
clever
good skillful
Thế a̬?
Really?
pronounce
pha̬t âm
...bao lâu?
How long...?
lần(đầu tiên)
time (first)
quê
hometown
birthplace
la̬ng
village
biển
sea
có chứ
yes, of course
bức ảnh
photograph
toàn thể
all
whole
total
nhân dịp
on the occassion
sinh nhật
birthday
bố
father
mẹ
mother
bốmẹ
parents
anh
older brother
chị
older sister
bên cạnh
next to
by
ngoại
on the mother's side
mất
to die
ba̬
grandmother
ông
grandfather
con cả
oldest child
firstborn
đúng
correct
con
child
baby
con út
youngest child
nghi̒a
...nghi̒a la̬ gi̬?
meaning
What does...mean?
em trai/gái
younger brother/sister
cha
father
nọi
on the father's side
chô̬ng
husband
vợ
wife
con dâu
daughter-in-law
bác
chú
cậu
uncle
cô
đì
aunt
châu
grandchild
anh/em rể
brother-in-law
con rể
son-in-law
chị/em dâu
sister-in-law
hai vợ chô̬ng
husband and wife
Mr. and Mrs.
hai vợ chô̬ng tôi
my husband and I
my wife and I
BḖc
north
Nam
south
Đông
east
Tây
west
Đông-Nam
southeast
Tây-BḖc
northwest
miê̬n
region
BḖc Bộ
north Vietnam
Trung Bộ
central Vietnam
Nam Bộ
south Vietnam
na̬o
which
...ở đâu
...where?
ai
who
mươ̬i một
eleven
mươ̬i hai
twelve
mươ̬i ba
thirteen
mươ̬i bốn
fourteen
mươ̬i lĒm
fifteen
mươ̬i sau
sixteen
mười bảy
seventeen
mươ̬i tám
eighteen
mươ̬i chín
nineteen
hai mươi
twenty
mốt
one in number 21 and higher
trĒm
hundred
nghi̬n
thousand
nga̬n
thousand
nga̬y mai
tomorrow
rô̒i
free time
...(tại)sao?
...why?
vậy
(like)so
định
to decide
mơ̬i
to invite
Nga̬y mai la̬ thứ mấy?
What weekday is it tomorrow?
Ä‘i xem phim
go to the cinema
thứ sáu
Friday
dể tôi nghĩ xem
let me think and see
chợ
market
thực phẩm
food
lên lớp
to go to school
chư̒a
to repair
xe đạp
bicycle
buổi tối
evening
thư viện
library
hi̬nh như
it looks like
bận
busy
Tiếc quá.
What a pity.
nên
should
nghỉ
to rest
nga̬y kia
day after tomorrow
thứ bảy
Saturday
(buổi)chiều
afternoon
chơi
to play
bóng đá
soccer
chuột
mouse
rat
trâu
ox
hổ
tiger
me̬o
cat
rô̬ng
dragon
rḖn
snake
ngựa
horse
goat

Deck Info

245

permalink