This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

081906 Svenska ord

Terms

undefined, object
copy deck
tillfällighet
chance, accidental occurance
pälsar
furs
bärnsten
amber
svalt
cool, fresh
skördar
reap, harvest, gather
gemenskap
community, spirit of a community
röstade
vote
moster
aunt
jämföra
compare
stund
while
tjatar
nag, pester
värnplikten
draftee solider
vantrivas
be unhappy, uncomfortable
trivs
enjoy, be happy with
monter
showcase
malm
ore
uppriktig
sincere
sträng
strict
dock
yet, nevertheless, still, however
oförberedd
unprepared
drygt
heavy
sammanhanget
context, connection
girig
greedy
förtvivlat
despair, hopeless
lansera
start up, introduce
enligt
according to
kämpar
fight
okäde
added
bortsett
disregard, ignore
uttalanden
statement
fnurra
knot, hitch
rasar
collapse
förhållande
circumstances
behåller
keep, retain
överhuvudtaget
on the whole
revben
rib
förnekar
deny
givetvis
of course, naturally
tveksam
hesitant, doubtful
tvetydigt
ambigious, indecent
övertygar
convince
kvarstår
remain
besatt
obsessed
sjörövare
pirate
medverkan
participation
gränser
borders, boundaries, frontiers
hyllning (hyllar)
in honour, congratulations
samband
connection, relation
farlig
dangerous, risky
anar
suspect, believe, imagine, have a feeling (idea)
valp
puppy
värderingar
values
tillägger
add, supplement
utövar
practise
förbannelser
curse, plague
tvist
dispute
domstol
court of law
förhåller sig
conduct oneself, behave
rättssal
court room
ovidkommande
irrelevant

Deck Info

60