This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

DLI Turkish Basic Course Mod.VI Les. 59

Terms

undefined, object
copy deck
felâket
catastrophe
disaster
afet
calamity
tabii
natural
heba olmak
to be destroyed
geliyorum demeden gelmek
to occur suddenly without warning
gafil avlanmak
to be caught offguard
yıkıl
destructive
hele hele
specially
insanoÄŸlu
mankind
deprem
earthquake
zelzele
earthquake
tufan
flood
the deluge (Noah)
sel
flood
sel basmak
to flood
ÅŸimÅŸek
thunderbolt
yanardağı
volcano
yıldırım
lightning
yıldırım düşmesi
lightning strike
...yüzünden
because of...
aşırı
extensive
çığ
avalanche
çığ düşmesi
to avalanche
toprak kayması
landslide
fırtına
storm
gel-git
tide
gök taşı
meteor
kuyruklu yıldız
comet
bir dereceye kadar
to an extent
....sayesinde
thanks to....
tedbir almak
to take precautions
patlamak
to burst
to explode
to blow up
eli kolu bağlı kalmak
to be unable to do anything
tahrip etmek
to destroy
deprem tarzı
earthquake proof
yer kabuÄŸu
earth's crust
derinlik
depth
dalgalar halinde
in waves
yayılmak
to spread
to grow
to amplify
etki
effect
etkili
effective
deprem ÅŸiddeti
earthquake magnitude
doğru orantılı
directly proportional
ters orantılı
inversely proportional
esas
more ımportant
yok etmek
to destroy
kaygısızlık
indifference
elveriÅŸli
suitable
delmek
to make a hole
to punch
to drill
delinmek
to be punched
incelemek
to become thin
ışın
beam
zararlı unsurlar
harmful elements
süzmek
to filter
boÄŸucu
suffocating
kitle
mass
large block
chunk
yansıtmak
to reflect
geçmek
to go thru
to pass
tek hücreli yosun
single celled organism
yosun
seaweed
ulaÅŸmak
to reach
engel olmak
to prevent
hayati
very crucial
solunum
respiration
su buharı
steam
karşılaşmak
to meet
to combine
bitki örtüsü
vegetation
canlı
living creature
nüfus
population
doÄŸal kaynak
natural resource
medeniyet
civilization
çöp yığını
garbage pile
gün be gün
day after day
tüketmek
to consume
to finish
katkıda bulunmak
to contrıbute
atom denemesi
atomic experiment
nuclear explosion
tür
kind
type
ihtiras
insatiable greed
açgözlülük
greed
bencilik
selfishness
kalan
rest of...
hassas denge
delicate balance
hükumdar
dictator
yem
animal feed
yem sıkıntısı
food shortage
saçmak
to spew
maden
metal
adeta
literally
bir hayli
quite
kabus
nightmare
aktarma yapmak
to change (planes etc)
arayıp durmak
to keep searching
bagaj fiÅŸi
baggage claim ticket
bagaj teslim
baggage claim
bir sürü
a lot
plenty
emniyet mensubu
security officer
emniyet vermek
to assure
etraf
surroundings
nearby
her ihtimale karşı
just in case
hüküm sürmek
to dominate
söz
speech
talk
word
sözü açmak
to start to speak
tanzim etmek
to arrange
to draw up
yolculuk
trip
yürüyen şerit
luggage belt

Deck Info

104