This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Tagalog Idiomatic expressions

Terms

undefined, object
copy deck
agaw-buhay -- naghihingalo
between life and death (literal=life about to be snatched away)
anak-pawis -- magsasaka; manggagawa
farmer; laborer; blue-collar worker
anak-dalita -- mahirap
poor
alilang-kanin -- utusang walang sweldo,
house-help with no income, provided with food and shelter
balitang kutsero -- hindi totoong balita
rumor, gossip, false story
balik-harap -- mabuti sa harapan, taksil sa likuran
double-faced person, one who betrays trust
bantay-salakay -- taong nagbabait-baitan
a person who pretends to be good, opportunist
bungang-araw -- sakit sa balat
prickly heat (literal=fruit of the sun)
bungang-tulog -- panaginip
dream (literal=fruit of sleep)
balat-sibuyas -- manipis, maramdamin
a sensitive person (literal=onion-skinned)
balat-kalabaw -- mahina ang pakiramdam, di agad tinatablan ng hiya
one who is insensitive; with dense-face (literal=buffalo-skinned)
buto't balat -- payat na payat
malnourished (literal=skin-and-bone)
tulak ng bibig -- salita lamang, di tunay sa loob
insincere words (literal=pushed-by-the-mouth)
dalawa ang bibig -- mabunganga, madaldal
nagger, talkative person (literal=two-mouthed)
halang ang bituka -- salbahe, desperado, hindi nangingiming pumatay ng tao
a person with no moral compunction (literal=with a horizontal intestine)
mahapdi ang bituka -- nagugutom
a hungry person (literal=sore intestine)
makapal ang bulsa -- maraming pera
rich, wealthy (literal=with a thick pocket)
butas ang bulsa -- walang pera
poor (literal=with a hole in the pocket)
sukat ang bulsa -- marunong gumamit ng pera, marunong magbayad at mamahala ng kayamanan
someone who knows his ability to pay
nagbabatak ng buto -- nagtatrabaho ng higit sa kinakailangan
one who works hard
matigas ang buto -- malakas
a strong person
kidlat sa bilis -- napakabilis
exceedingly fast
kusang palo -- sariling sipag
initiative
mabigat ang kamay -- tamad magtrabaho
a lazy person (literal=heavy-handed person)
magaan ang kamay -- madaling manuntok, manapok, manakit
one who easily hits another person, easily provoked (literal=light-handed person)
mabilis ang kamay -- mandurukot
a snatcher, pickpocket (literal=fast-handed)
malikot ang kamay -- kumukuha ng hindi kanya
one who has the habit of stealing things (literal=listless hand)
di makabasag-pinggan -- mahinhin
a very demure, prim-and-proper  person (literal=someone who can't break a plate)
di mahulugang-karayom -- maraming tao
overcrowded place (literal=where one cannot throw a pin)
pag-iisang dibdib -- kasal
wedding (literal=to be of one heart)
kabiyak ng dibdib -- asawa
spouse (literal=the other half of the heart)
daga sa dibdib -- takot
worry, fear (literal=mouse in the chest)
nagbukas ng dibdib -- nagtapat na nais pakasalan ang kasintahan
a man who proposed marriage (literal=opened his heart)
bulaklak ng dila -- pagpapalabis sa katotohanan
exaggeration (literal=flower of the tongue)
magdilang anghel -- magkatotoo sana
to wish that what has been said will come true
makati ang dila -- madaldal, mapunahin
talkative person (literal = one with itchy tongue)
matalas ang dila -- masakit mangusap
one who talks offensively (literal = sharp-tongued person)
maanghang ang dila -- bastos magsalita
a vulgar person (literal = spicy-tongued person)
matamis ang dila -- mahusay mangusap, bolero
a fast talker (literal = sweet-tongued person)
kaututang dila -- katsismisan
a gossip (literal = farting tongue)
sanga-sangang dila -- sinungaling
a liar
may krus ang dila -- nakapanghihimatong
one who could foretell an event
kumukulo ang dugo -- naiinis, nasusuklam
a person who hates somebody (literal=boiling blood)
magaan ang dugo -- madaling makapalagayan ng loob
a person with whom one gets along easily (literal=light-blood)
maitim ang dugo -- salbahe, tampalasan
an evil or bad person (literal=dark-blooded)
hampas-lupa -- lagalag, busabos
a bum person, without any goals in life
haligi ng tahanan -- ama
father (literal = post of the house)
ilaw ng tahanan -- ina
mother (literal = light of the house)
itaga sa bato -- tandaan
to remember (something) forever (literal=cast in stone)
isulat sa tubig -- kalimutan
to forget (something) forever (literal=write it on water)
makitid ang isip -- mahinang umunawa, walang masyadong nalalaman
someone incapable of understanding (literal=narrow-minded)
malawak ang isip -- madaling umunawa, maraming nalalaman
someone who easily understands (literal=broad-minded)
malakas ang loob -- matapang
a brave person (literal=strong-willed)
mahina ang loob -- duwag
a coward (literal=weak-willed)
mababa ang loob -- maawain
merciful person (literal=low-hearted)
masama ang loob -- nagdaramdam
a person with a grudge, painful or ill feelings against someone (literal=bad feelings)
mabigat ang loob -- di-makagiliwan
a person with whom one could not get along with (literal=heavy vibes or feelings)
bukal sa loob -- taos-puso, tapat
a sincere person, or one who gives with a pure heart (literal=pure-hearted)
mahabang dulang -- kasalan
wedding
makalaglag-matsing -- nakaka-akit
enchanting look
makuskos-balungos -- mareklamo, mahirap amuin, mahirap pasayahin
hard to please, always complaining
mahaba ang buntot -- laging nasusunod ang gusto, kulang sa palo, salbahe
a person who is a spoiled brat
malapad ang papel -- maraming kakilala na makapagbibigay ng tulong
a person who is very influential
may magandang hinaharap -- may magandang kinabukasan
a person with a bright future
may sinasabi -- mayaman, may likas na talino
a wealthy person or a talented person
tatlo ang mata -- maraming nakikita, mapaghanap ng mali
a fault-finder, cynical person (literal=three-eyed person)
namuti ang mata -- nainip sa kahihintay, matagal nang naghihintay
a person who was stood up (literal=one whose eyes turned white)
matigas ang leeg -- mapag-mataas, di namamansin
snobbish person (literal=stiff-necked)
matigas ang katawan -- tamad
a lazy person (literal=stiff-bodied)
makapal ang palad -- masipag
a busy-body, industrious person (literal=thick-palmed)
maitim ang budhi -- masamang tao, tuso
an evil or bad person (literal=dark-souled)
mababaw ang luha -- madaling umiyak
emotional person (literal=tear-on-the-surface)
makapal ang mukha -- di marunong mahiya
a shameless person (literal= dense-faced)
manipis ang mukha -- mahiyain
a shy person (literal= thin-faced)
maaliwalas ang mukha -- masayahin
a joyful person (literal= bright-faced)
madilim ang mukha -- taong simangot, problemado
a problematic person (literal=dim-faced)
dalawa ang mukha -- kabilanin, balik-harap
a deceptive, two-faced person
nakahiga sa salapi/pera -- mayaman
rich, connotes someone who is spoiled by wealth
nagbibilang ng poste -- walang trabaho
someone who is jobless, literally counting posts
namamangka sa dalawang ilog -- salawahan
a person who is unfaithful
nagmumurang kamatis -- matandang nag-aayos binata o dalaga
an old man/woman insecure about his/her looks and dresses up like a young person
naniningalang-pugad -- nanliligaw
a man courting a woman
ningas-kugon -- panandalian, di pang-matagalan
something that is not permanent, usually connotes a behavior or action not meant to last
panis ang laway -- taong di-palakibo
a very quiet person
pagkagat ng dilim -- pag lubog ng araw
twilight
patay-gutom -- matakaw
glutton
pulot-gata -- pagtatalik ng bagong kasal
honeymoon
putok sa buho -- anak sa labas
an illegitimate child; out-of-wedlock child
makati ang paa -- mahilig sa gala o lakad
a person who is fond of going places (literal=itchy feet)
pantay ang mga paa -- patay na
one who just died (literal=level feet)
nagpupusa -- nagsasabi ng mga kuwento ukol sa isang tao
telling on somebody
saling-pusa -- pansamantalang kasali sa laro o trabaho
temporarily included in a game or work, a term used to refer to little kids fond of joining games or work of grown-ups
sampid-bakod -- nakikisunod, nakikikain, o nakikitira
someone who is privileged to lodge and board in house for free
samaing palad -- malas na tao
an unfortunate person, unlucky person
sampay-bakod --  taong nagpapanggap, hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi
a false, pretentious person
takaw-tulog -- mahilig matulog
a lazy person who always wants to stay in bed
takipsilim -- paglubog ng araw
Twilight
talusaling -- manipis ang balat
a very sensitive person
talusira -- madaling magbago
a person who easily changes
tawang-aso -- nagmamayabang, nangmamaliit
a person who sneers
matalas ang tainga -- madaling makarinig
one who easily hears the news (literal=sharp-eared)
maputi ang tainga -- kuripot
miser, scrooge (literal=white-eared)
nakapinid ang tainga -- nagbibingi-bingihan
one who plays deaf (literal=closed-eared)
taingang kawali -- nagbibingi-bingihan
one who plays deaf (literal=wok-eared: uses metaphor of the handle of a wok)
utang na loob -- malaking pasasalamat na hindi kayang bayaran ng ano pa man
(as noun) debt of gratitude
"utang na loob" -- malaking pakiusap, madalas ginagamit upang ipahiwatig ang masidhing damdamin ng nakikiusap, tulad ng "parang awa mo na"
(as expression) "please", used to express the deepest feelings of the person asking for a very big favor, equivalent to "have mercy"
matalas ang ulo -- matalino
bright, intelligent (literal=sharp-headed)
mahangin ang ulo -- mayabang
arrogant person (literal=air-headed)
malamig ang ulo -- maganda ang sariling disposisyon
in a good mood (literal=cool-headed)
mainit ang ulo -- pangit ang disposisyon
in a bad mood (literal=hot-headed)
lumaki ang ulo -- yumabang
someone who became proud, arrogant (literal=one whose head grew big)
matigas ang ulo -- ayaw makinig sa pangaral o utos
one who is stubborn (literal=hard-headed)
basag-ulo -- gulo, away
chaos, quarrel, fight (literal=break head)
may ipot sa ulo -- taong pinagtaksilan ng asawa
a person who has been cheated by his/her spouse (literal=one with shit on his/her head)
sira ang ulo/sira ang tuktok -- taong maraming kalokohan ang nasa isip
a crazy or foolish person
utak-biya -- bobo, mahina ang ulo
stupid, brainless (literal=fish-brained)
matalas ang utak -- matalino
bright, intelligent person (literal=sharp-brained)

Deck Info

117

permalink