This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Hanyu 19 - Chapter 10-14 Grammar

Terms

undefined, object
copy deck
之所以。。。,就是因为。。。
zhi1suo3yi3 . . . , jiu4 shi4 yin1wei2 . . .
以及
yi3ji2
在。。。的基础上。。。
zai4 . . . ji1chu3shang4 . . .
与。。。有关
yu4 . . . you3guan1
有意识地
you3yi4 zhi4 di4
一系列
yi1xi4lie4
姑且
gu1qie3
历来
li4lai2
大幅度
da4fu2du4
无所事事
wu2suo3shi4shi4
面对
mian4dui4
加快
jia1kuai4
初步
chu1bu4
与此同时
yu3ci3tong2shi2
成批
cheng2pi1
成堆
cheng2dui1
成倍
cheng2bei4
成群
cheng2qun2
成天
cheng2tian1
成年
cheng2nian2
一味
yi1wei4
不惜
bu4xi2
这样下去
zhe4yang4 xia4qu5
è¿Ÿæ—©
chi2zao3
加以
jia1yi3
有什么STH可言
you3 shi2yao1 STH ke3yan2

Deck Info

26