This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

DLI Turkish Basic Course: General Vocab Grp 2

Terms

undefined, object
copy deck
eÅŸey
sex (ie male,female)
esas
principle, foundation, basis
eşgüdüm
coordination
örnek , misal
an example
yarım ada
Penninsula (1/2 island)
semtler
sections
baÅŸkenti
capitol
komÅŸu
neighbor
okyanus
ocean
ÅŸehir / kent
city
Eyalet
province, state
nehir
river
göl
lake
ova
valley
orman
forest
Büyük Okyanus / Pasifik Okyanusu
Pacific Ocean
Atlantik Okyanusu
Atlantic Ocean
Meksika Körferzi
Gulf of Mexico
Deniz Piyadesi
Marine Corps
kendi
self
aile
family
diÄŸer
other
ruÅŸfet
bribery
sokak
street
cadesi
blvd
pasta
cake
yüksek
high, lofty, noble
liman
harbour, seaport
kıyı
shore, bank
gözlukler
glasses
bardak
a glass
fazla
much
memnum
pleased
yaşında
age
kardeÅŸ
sibling
uyruk / milliyet
nationality
aynı
same
geçen
past
gelecek
next, future
neÅŸe
joy
maalesef
unfortunately
Ağrı dağı
Mt Ararat
Firat
Euphrates
Dicle
Tigris
_____konsolosluÄŸu
_____ Consolate
_____elçiliği
_____embassy
taksi durağı
taxi stand
seyahat acentası
travel agency
otobus durağı
bus stop
kopek
dog
cins
type, breed
kurt
wolf
biraz
a little
tramvay
cable car / trolley
amaç
aim / goal / objective
tabiiyeti
nationality
mesleÄŸi
profession
hal
state, condition, situation, the present time
fotografcı
photographer
yorgun
tired
biraz ileride
a little ahead
bina
bldg
Müze
Museum
Stadyum
stadium
Vapur iskelesi
steamship pier / dock
iskele
wharf / landing / pier
hava yolları
airways
lunapark
amusement park
çocukların oyun alanı
playground
kule
tower
kapılıçarşı
covered bazaar
meydan
public square
dosdoÄŸru
straight ahead
karşı köşede
on the corner across
bölüm
department
balık
fish
boÅŸ
free

Deck Info

77