This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Hanyu Jiaocheng vol 2 tongji oct05

Terms

undefined, object
copy deck
工作
gong1zuo4
有点儿
you3 dianr3
che1
自行车
zi4xing2che1
汽车
qi4che1
还是
hai2shi
怎么样
zen3meyang4
最近
zui4jin4
刚
gang1
弬学
kai1 xue2
kai1
颜色
yan2se4
lan2
辆
liang4
å•Š
a4
绿
lv4
hui1
å›°
kun4
饿
e4
冷
leng3
ke3
no character
lei4
lesson 25
看
kan1
å…¨
quan2
照片
zhao4pian4
姐姐
jie3jie
没有
mei2you3
zhang1
zhi3
做
zuo4
医院
yi1yuan4
商店
shang1dian4
经理
jing1li3
律师
lv4shi1
公司
gong1si1
外贸
wai4mao4
xiao3
职员
zhi2yuan2
大概
da4gai4
多
duo1
外国
wai4guo2
画报
hua4bao4
世界
shi4jie4
桌子
zhuo1zi
照相机
zhao4xiang4ji1
零
ling2
毛衣
mao3yi1
宿舍
su4she4
房间
fang2jian1
床
chuang2
椅子
yi3zi
书架
shu1jia4
书包
shu1bao
衣柜
yi1gui4
墙
qiang2
上
shang4
地图
di4tu2
课本
ke4ben3
努力
nu3li4
盆
pen2
花
hua1
好看
hao3kan4
干jing4
gan1jing4
安静
an1jing4
玩儿
wanr2
chang4
è·Ÿ
gen1
丬起
yi2qi4
晚上
wan3shang
咱们
zan4men
zou3
绒习
lian2xi4
借
jie2
有时候
you3 shi4hou
时候
shi2hou
查
cha4
资料
zi3liao4
电影
dian4ying3
zong3(shi4)
看书
kan4(shu)
复习
fu4xi2
课文
ke4wen2
或者
huo4zhe3
预习
yu4xi2
生词
sheng1ci2
电视
dian4shi4
休息
xiu1xi
阅览室
yue4lan3
问题
wen4ti2
锻炼
duan4lian4
回答
hui2da2
还
huan2
lai2
zheng4
在
zai4
录音
lu4yin1
怎么
zen3me
zuo4
æ•™
jiao1
音乐
yin1yue4
事
shi4
书店
shu1dian4
xiang3
汉-英
han4-ying1
现在
xian4zai4
行
xing2
é—¨
men2
ke4
综合
zong1he2
听力
ting1li4
阅读
yue4du2
体育
ti3yu4
录像
lu4xiang4
电子
dian4zi3
游戏
you2xi4
飞机
fei1ji1
火车
huo2che1
走路
zou3 lu4
口语
kou3 yu3
打的
da3 di1
寄
ji4
包裹
bao1guo3
辅导
fu3dao3
替
ti4
顺便
shun4bian4
邮票
you2piao4
纪念
ji4nian4
普通
pu3tong1
æ‹¿
na2
不用
bu2yong4
å…ˆ
xian1
旅行
lv3xing2
代表
dai4biao3
团
tuan2
参观
can1guan1
当
dang1
翻译
fan1yi4
hao4
回 来
hui2 lai2
办
ban4
报
bao4
上海
shang4hai3
香港
Xiang1gang3
西安
Xi1 an1
珍妮
Zhen1ni2
大使馆
da4shi3guan3
录音机
lu4yin1ji1
筷子
kuai4zi
可以
ke3yi3
试
shi4
çš®
pi2
大衣
da4yi1
又 又
you4⬦you4⬦
真
zhen1
当然
dang1ran4
é•¿
chang4
短
duan3
一点儿
yidianr3
shen1
é’±
qian3
è‚¥
fei2
瘦
shou4
合适
he2shi4
zhong3
应该
ying1gai1
便宜
pian2yi
卖
mai4
蒶卷
jiao1juan3
牛奶
niu2nai3
面包
mian4bao1
抽烟
chou1yan1
拍照
pai1zhao4
牛仔裤
niu2zai3ku4
双
shuang1
éž‹
xie2
nian2
今年
jin1nian2
明年
ming2nian2
去年
qu4nian2
后年
hou4nian2
毕业
bi4 ye4
属
shu3
ç‹—
gou3
出生
chu1sheng1
sui4
生日
sheng1ri4
月
yue4
正好
zheng4hao3
打算
da2suan
过
guo4
准备
zhun3bei4
举行
ju3xing2
晚会
wan3hui4
参加
can1jia1
时间
shi4jian1
点
dian3(zhong1)
jiu4
一定
yi2ding4
zhu4
快乐
kuai4le4
æ–°å¹´
xin1nian2
春节
Chun1 Jie2
圣诞 节
Sheng4dan4 Jie2
饭店
fan2dian2
礼物
li3wu4
shu3
牛
niu2
虎
hu3
å…”
tu4
é¾™
long4
蛇
she2
ma3
羊
yang2
猴
hou2
ji1
猪
zhu1
生活
sheng1huo2
mei3
节
jie2
电脑
dian4nao3
软件
ruan3jian4
硬件
ying4jian4
菜
cai4
好吒
hao3chi1
以后
yi3hou4
操场
cao1chang3
dui4
谈 话
tan2 hua4
有 意思
you3 yi4si
外文
wai4wen2
xi4
愉快
yu2kuai4

Deck Info

233