This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Arabic - Living Language - The Basics - Ch. 1 (transliterated)

Terms

undefined, object
copy deck
wa
and
walad
boy
man
who
kataba
he wrote
kutub
books
hum
they (m)
hunna
they (f)
funduq
hotel
bint
girl
min
from
'ism
name
rijl
foot
baab
door
kitaab
book
laa
no
salaam
peace
nuur
light
duud
worms
thuum
garlic
katabuu
they wrote
diin
religion
kabiir
big
qaSiir
short
'ismii
my name
yawm
day
SawT
sound
dhawq
taste
xawm
swim
khayr
goodness
kayf?
how?
al-baSra
Basra
taktub
you write
tazuur
you visit
tilmiidh
pupil / student
fatHiyya
woman's name
thaaniya
second
thalaatha
three
thaa'
the letter th
jariida
newspaper
jaziira
island
jamiil
pretty
jayyid
good
darasa
he studied
dunyaa
world
dimaagh
brain
dhahab
gold
dhahaba
he went
dhiraax
arm
'ustaadh
professor
zaytuun
olives
zaada
he added
xazliz
man's name
zawj
husband
samiik
thick
rasm
painting
'islaam
Islam
shukran
thank you
shams
sun
sharibat
she drank
shaykh
sheikh
fii
in
faransaa
France
fannaan
artist
fiil
elephant
kalb
dog
kayfa?
how?
kursiyy
chair
layl
night
laTiif
friendly
laysa
he is not
maa
what?
masaa'
evening
maktab
office
mumtaaz
wonderful
'anaa
I
nawm
sleep
naxam
yes
huduu'
quiet
haadhaa
this (m)
hiya
she
waziir
minister
waSala
he arrived
yaabaan
Japan
yaktubu
he writes
rajul
man
rakhiiS
inexpensive
ra's
head
ghadan
tommorrow
gharlib
strange
ghurfa
room
Siin
China
Saghiir
small
Sadiiq
friend
Sabaah
morning
Dabaab
fog
Daruuriyy
necessary
mariiD
sick
Daxiif
skinny
Taqs
Weather
Tifl
child
Taalib
student
Taawila
table
DHahr
back
DHuhr
noon
Dhahara
he appeared
DHalaam
darkness
qaa:id
leader
qalb
heart
qaamuus
dictionary
ka's
glass
maa'
water
qara'a
he read
maa'ida
dining room table
'ayna?
where?
'awlaad
boys
'adrusu
I study
'ibn
son
Haarr
hot
Hajar
stone
masraH
theatre
miSbaaH
lamp
xarabiyya
Arabia
xalaykum
on you
al-xiraaq
Iraq
faxaulto
I did

Deck Info

125