This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Czech lesson 1

Terms

copy deck
and
a
And you?
A ty?
are you ...?
jsi? Jste?
beautiful
krásný
card
karta
city
město, velkoměsto
day
den
Dublin
Dublin
evening
večer
Excuse me ...?
Promiňte, ...
Fine, thanks.
Dobře, děkuji.
Friday
pátek
Good evening
Dobrý večer.
Good morning
Dobré ráno.
Good night
Dobrou noc.
Goodbye
Nashledanou.
hello
ahoj
here is
zde je
How are you?
Jak se máš?
How interesting!
Jak zajímavé!
I'm from ...
Jsem z ...
Let's go to the meeting.
Pojďme na tu schůzku.
meet
potkat
meeting
schůzka
Monday
pondělí
morning
ráno, dopoledne
Munich
Mnichov
My name is ...
Jmenuji se ...
Nice to meet you.
Rád(a) tě poznávám.
night
noc
number
číslo
o, zero
nula
ocean
oceán
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset
please
prosím
Saturday
sobota
Sunday
neděle
telephone, phone
telefon, telefonní
thank you
děkuji
This is ...
Toto je ...
Thursday
čtvrtek
today
dnes
too
také
Tuesday
úterý
wave, waves
vlna, vlny
Wednesday
středa
week
týden
what's = what is
Jaký/á/é je ...?
What's your name?
Jak se jmenuješ/jmenujete?
Where are you from?
Odkud jsi?
your
tvůj, váš
your telephone number
tvoje, vaše telefonní číslo
zero
nula

Deck Info

53