This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Deutsch heute ch. 4 - feminine nouns

Terms

undefined, object
copy deck
English studies
die Anglistik
work, paper
die Arbeit, -en
biology
die Biologie
chemistry
die Chemie
disk
die Diskette, -n
German studies
die Germanistik
story, history
die Geschichte, -n
computer science
die Informatik
test
die Klausur, -en
to take a test
eine Klauser schreiben
art history
die Kunstgeschichte
love
die Liebe
literature
die Literatur
mathematics
die Mathematik
math
die Mathe
note
die Notiz, -en
philosophy
die Philosophie, -n
physics
die Physik
psychology
die Psychologie
seminar paper
die Seminararbeit, -en
lecture
die Vorlesung, -en
parents
die Eltern
family
die Familie, -n
vacation
die Ferien
on vacation; die
in den Ferien
information
die Information, -en
class
die Klasse, -n
grade; note
die Note, -n
test, examination
die Prüfung, -en
school
die Schule, -n
time
die Zeit, -en

Deck Info

31

permalink