This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Dutch Beginnig Vocabulary

Terms

copy deck
Ik ben ⬦
I am ⬦
mag ik me even voostellen?
may I present myself?
Mijn naam is ⬦
my name is ⬦
prettig met u kennis te maken
pleased to meet you
aan het loket
at the ticket counter
in een bar
in a bar
o ja
oh yes / OK / alright
ah ja
oh yes / OK / alright
ik kom uit engeland.
I come from England.
ik woon in Amsterdam
I live in amsterdam
ik woon in de kinkerstraat
I live on kinkerstraat
in een café
in a café
kom je ook uit india?
do you also come from india?
op de Nederlandse les
at the Dutch class
op welke nummer woon je?
at which number do you live?
uit welke land komt u?
what country do you come from?
Waar kom je vandaan?
where do you come from?
hoe maakt u het?
how do you do?
op het werk
at work / at the office
op school
at school
op straat
on the street
Dag!
(good) day / goodbye
ga je mee naar de film
would you like to go to the film?
hebt u zin om te komen
do you feel like coming?
in de stad
in the city
op de markt
at the market
tot straks
see you later
tot ziens
good bye (indefinitely)
trek hebben in
to feel like (eating/drinking)
zin hebben (om⬦te⬦)
to feel like (all except eating/drinking)
zullen we⬦
shall we⬦
tot zo
good bye (short time)
(nee,) Ik heb geen zin (om)⬦
(No), I have no interest (in)
(nee,) Ik kan niet
(no) I can not
Hoe
how?
Ik heb geen zin om naar een concert te gaan.
I have no interest in going to a concert.
Ik weet het niet.
I don't know.
Ik zie wel.
(maybe) I will see.
Nee, Ik kan vanmiddag niet
no, I cannot this afternoon.
waar?
where?
wanneer ga je naar Parijs?
when are you going to paris?
wanneer?
when?
wat?
what?
welk(e)?
which?
welke dag is het vandaag?
what day is it today?
wie is dat?
who is that?
wie?
who?
en u?
and (for) you?
ik kom zo bij u.
I'll be right with you.
mag ik een appelsap van u?
may I have an applejuice (from you)?
op een terras
on the terrace
voor mij een tonic, graag.
for me, a tonic please
wat wilt u, koffie of thee?
what would you like, coffee or tea?
wil je iets drinken?
would you like something to drink?
zegt u het maar?
how can I help you?
aan de bar
at the bar
he!
hey! (I say!)
he?
don't you?
in een restaurant
in a restaurant
aan tafel
to the table (a' table - en francais)
bedankt!
Thanks!
dank je wel.
thank you (well).
dank u
thank you
dat is heerlijk!
that is lovely/delicious!
dat is niet zo leuk.
that is not so nice
drink je veel thee?
do you drink much tea?
een menu kiezen
??/ a menu choice
Eet smakelijk!
Bon appetit!
heerlijk!
delicious! (lovely!)
Ik houd niet van thee.
I don't like tea.
Ik houd van⬦
I like/love⬦
ik vind de wijn niet zo lekker.
I find the wine not so tasty
Ik vind hem lekker
I find it (him) nice
te zoet
too sweet
wat vind je van de wijn?
how do you find the wine?
wat voor vis?
what kind/type of fish (is it)?
er gaat niets boven een haring!
there is nothing better than haring!
Ik versta u niet.
I do not understand you (clearly).
met de taxi
in/with the taxi
onderweg in de taxi
on the way in the taxi
Pardon?
pardon me? (what did you say?)
Wat zegt u?
what did you say?
in een eetcafe
in an eetcafe
kun je wat langzamer praten?
can you speak slower?
kunt u nog een keer zeggen welke broodjes u hebt?
can you say which broodjes you have (again)?
niet zo sne, alstublieft
not so fast please
aan de kassa van een theater
at the box office of a theater
het lukt
it works / I can make it
dat hoeft niet
not necessarily
geen idee
no idea
wat mankeert eraan?
what's wrong with them?
thuis
at home
het spijt me
I'm sorry
aan de beurt zijn
to be someone's turn
dat valt mee
that is surprisingly reasonable/affordable to me
eens even kijken
let me see
geeft u daar maar een kilo van
give me a kilo of that.
graag gedaan
you're welcome
heeft u het niet kleiner?
do you have anything smaller?
heel goed
very good
het heeft heerlijk gesmaakt.
it was delicious
het staat goed/mooi⬦
that looks good on you⬦
ik ben allergisch voor⬦
I am allergic to⬦
ik eet vegetarisch
I am a vegetarian (I eat veggie)
ik wil graag⬦
I would like⬦
in het park
in the park
Is er nog een tafeltje vrij voor drie personen?
is there a table available for 3 people?
ja hoor
yeah sure
Mag ik de rekening alstublieft?
may I have the bill please?
per persoon
per person
te gek
too much
voor de helft van de prijs
for half the price
vooraf neem ik⬦
for my first course, I'll have⬦
wat duur!
how expensive!
Wat is de soep van de dag?
what is the soup of the day?
wat jammer
too bad
wat zijn biterballen?
what exactly are bitterballen?
wie is er aan de beurt?
who's turn is it?
Wij hebben een tafel voor vier gereserveerd onder de naam Grayson
we have made reservations for 4 under the name Grayson
Wij willen graag een plaatsje waar niet gerookt wordt
we would like to sit in the non-smoking area

Deck Info

120