This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Danish Expressions

Terms

undefined, object
copy deck
det er mig en fornøjelse
my pleasure
det er forbi
it's over
hvorfor ikke?
why not?
det er på tide
it's about time
det mener du ikke
you're kidding
det er udelukket
it's out of the question
hvad går der for sig?
what's going on?
er du sikker?
are you sure?
jeg har ikke tid
I don't have time
jeg er bange
I'm afraid
at gøre mit bedste
to do my best
rygning forbudt
smoking prohibited
god dag
good afternoon
god nat
good night
glædelig jul
Merry Christmas
du er skør
you're crazy
en til!
one more!
det er koldt
it's cold
i dag
today
vi ses i morgen
see you tomorrow
held og lykke!
good luck
fra nu af
from now on
det er på tide at gå
it's time to go
god morgen
good morning
det er varmt
it's hot
jeg er vant til det
I'm used to it
det tror jeg
I think so
lad os synge
let's sing
overhovedet ikke
not at all
lige nu
right now
her er det
here it is
det er langt herfra
it's far from here
det er rigtigt
that's right
hvad siger han?
what does he say?
kan du tale langsomt?
can you speak slowly?
det er godt
it's good
det er i orden
it's all right
det er nemt
it's easy
i nat/ i aften
tonight
denne
this one
at være moderne
to be up to date
det er nær herved
it's near here
det gør ikke noget
it's nothing
lad os se
let's see
det er sandt
this is the truth
absolut ikke
absolutely not
i hvert tilfælde
at any rate
sædvanligvis
usually
det er nødvendigt
it's necessary
hvor gammel er du?
how old are you?
jeg er sulten
I'm hungry
bedre og bedre
better and better
så snart some muligt
as soon as possible
hvad mig angår
as for me
dag efter dag
day by day
mange tak
thank you very much
er der langt?
is it far?
mange ting
many things
selv tak
you're welcome
der er så meget at se
so much to see
stands!
stop!
for resten
by the way
jeg vil gerne tale med ham
I want to speak with him
Hvad farve er din bil?
what color is your car?
jeg vandt!
I won!
kommer du med mig?
are you coming with me?
jeg ser det
I see it
vis mig
show me
hvor meget er det?
how much is it?
jeg vidste det
I knew it
solgt
sold
pludselig
suddenly
mer og mer
more and more
du taler for hurtigt
you speak too fast
hvor mange gange?
how many times?
du kender ham
you know him
hjemme
at home
at komme ind i bilen
to get in the car
jeg fandt det
i found it
undertiden
sometimes
hvad taler han om?
what is he talking about?
hvor er min kuffert?
where is my suitcase?
til leje
for rent
jeg vil gerne have kaffe
I would like coffee, please
hvad synes du?
what do you think?
hvor skal du hen?
where are you going?
jeg vil savne dig
I'll miss you
vis mig vejen
show me the way
jeg er vild efter ham
I'm crazy about him
ikke endnu!
not yet!
igen
again
naturligvis
of course
det er kun godt
it's all for the good
lidt efter lidt
little by little
for det meste
for the most part
der er for mange mennesker her
there are too many people here
på den anden side
on the other hand
at være på vagt
to be on duty
jeg kan gøre det
I can do it
det lagde jeg mærke til
I noticed that
værs'go og forsyn dig!
help yourself!
først
at first
næste år
next year
stå op
get up
han er på vej
he's on his way
at være punkteret
to have a flat tire
han kører for hurtigt
he drives too fast
at besøge
to pay a visit
kom nærmere
come closer
ikke så hurtigt
not so fast
gør det rigtigt
do it right
du ser træt ud
you look tired
det tror jeg ikke
I don't think so
det kan du ikke bilde mig ind
don't tell me that
vil du gerne have det?
do you want it?
jeg kan ikke lide det
I don't like it
lad vær med at overdrive
don't exaggerate
er det åbent?
is it open?
udenfor
outside
drej til venstre
turn left
det er for sent
it's too late
du lyver
you're lying
en gang imellem
once in a while
jeg selv
I myself
slap af
relax
det sker
that happens
helt ofte
quite often
jeg har det bedre
I feel better
det begyndte
it started
der er han
there he is
altid
always
sidde et frygteligt vejr!
what terrible weather!
meget godt
very well
kan du lugte det?
can you smell it?
uden tvivl
without a doubt
mener du det?
do you mean it?
at sende bud efter
to send for
du kommer tidligt
you're early
det er snavset
it's dirty
det er indlysende
it's obvious
jeg keder mig
I'm bored
det er ikke umagen værd
it's not worth it
du er rar
you're nice
udsolgt
sold out
det er sjovt
it's funny
skynd dig
hurry up
jeg spilder min tid
I'm wasting my time
det er utroligt
it's incredible
omkring
about
ser du ham ofte?
do you see him often?
det er noget andet
it's different
med mig
with me
hils fra mig
say hello for me
er det ikke?
isn't it?
det kan jeg ikke tro
I can't believe it
skriv til ham
write to him
det er det samme
it's the same thing
hvorfor siger du ikke noget?
why don't you say something?
jeg kender ikke nogen
I don't know anyone
hvad med ham?
what about him?
det regner meget
it rains a lot
der er igen her
there is no one here
ikke alene det
not only that
jeg er glad
I'm happy
kom med mig
come with me
det er for meget
it's too much
de ligner hinanden
they look alike
det er umuligt
it's impossible
tro mig
believe me
jeg vil gerne have mere
I want some more
han bruger sin tid
he spends his time
i henhold til ham
according to him
du forbavser mig
you surprise me
det er godt vejr
it's nice weather
jeg har travlt
I'm busy
der er de
there they are
er det sandt?
is that true?
til lykke
congratulations
i stedet for
instead of
du har altid ret
you are always right
han har ikke tid
he doesn't have time
hun er min bedste ven
she is my best friend
kan du se det?
can you see it?
om en time
in an hour
ikke helt
not quite
sov godt
sleep well
til tiden
on time
er der?
is there?
enhver, alle
everybody
jeg morer mig
I'm having fun
sid ned
sit down
hvad siger du?
what do you say?
sig mig
tell me
jeg taler godt engelsk
I speak English well
vi har brug for det
we need it
ved du det ikke?
don't you know it?
lad mig vide
let me know
jeg bestod min eksamen
I passed my exam
hvor er restauranten?
where is the restaurant?
det er din tur
it's your turn
det er en skam
it's too bad
jeg skal spise
I'm going to eat
i midten
in the middle
jeg har det
I've got it
en gang om ugen
once a week
ring til mig i morgen
call me tomorrow
jeg er parat
I'm ready
at betale kontant
to pay cash
de kan lide hinanden
they like each other
hvor er han?
where is he?
du tager fejl
you're wrong
kender du dem?
do you know them?
græsset
the grass
månen
the moon
lyden
the sound
lufthavnen
the airport
december
December
hånden
the hand
håbet
the hope
kjolen
the dress
vinen
the wine
ilden
the fire
syden
the south
ulden
the wool
kærligheden
the love
vinteren
the winter
udgangen
the exit
spinaten
the spinach
torsdag
Thursday
isen
the ice cream
bjerget
the mountain
siden
the side
frokosten
the lunch
telefonen
the telephone
kødet
the meat
æblet
the apple
brødet
the bread
pungen, tasken
the purse
regningen
the tab/check
butikken
the shop
fadet, retten
the dish
februar
February
timen
the hour
læreren
the teacher
kniven
the knife
farven
the color

Deck Info

246

permalink