This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Adjectives English - Turkish

Terms

undefined, object
copy deck
abrupt
birdenbire olan
accessible
ulaşılabilir (yanına gelinebilir)
ardent
gayretli (istekli, hevesli)
attractive
çekici (cazibeli, alımlı)
audacious
cesaretli (cürretli, cesur, küstah)
available
mevcut (müsait, elde edilebilir)
bad
kötü (hatalı, zararlı, ahlaksız)
best
en iyi (en çok sevilen)
better
daha iyi (daha üstün, daha yararlı)
clear
şeffaf (duru, açık, belirgin)
comfortable
rahat (konforlu, huzur verici)
compulsory
zorunlu (mecburi)
considerable
önemli (hatırı sayılır, büyük)

Deck Info

13

permalink