This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Antipszichotikumok

Terms

undefined, object
copy deck
Triciklikus szerek
Fenotiazinok
Alifás vegyületek
chlorpromazin
prometazin
Triciklikus szerek
Fenotiazinok
Piperidinszármazékok
tioridazin
mezoridazin
Triciklikus szerek
Fenotiazinok
Piperazinszármazékok
flufenazin
trifluoperazin
proklorperazin
tietilperazin
Triciklikus vegyületek
Tioxantének
klorprotixen
tiotixen
flupentixol
Triciklikus vegyületek
Dibenzepinek
clozapin
olanzapin
loxapin
Butirofenonok
haloperidol
droperidol
trifluoperidol
bromperidol
pimozid
fluspirilen
Benzamidok
sulpirid
tiaprid
Egyéb heterociklusos vegyületek
risperidon
ziprasidon
sertindol
Antipszichotikumok - csoportosítás
Triciklikus vegyületek
-Fenotiazinok
--Piperazinszárm.
--Alifás
--Piperidinszárm.
-Tioxantének
-Dibenzepinek
Butirofenonok
Benzamidok
Egyéb heterociklikusos vegyületek
Gyári nevek:
chlorpromazin
clozapin
prometazin
tioridazin
trifluoperazin
tietilperazin
Hibernal
Leponex
Pipolphen
Melleril
Terfluzin
Torecan
Farmakológiai hatások
Antipszichotikus

Hányáscsillapító

Extrapiramidális:
korai: akut dystonia, acathisis, malignus neuroleptikus sy., Parkinson-sy.
késõi: perioralis tünetek, tardiv dyskinesia

Hipothalamohipfizealis hat.: prolaktinszekr. fok., amenorrhea, galactorrhea, fals+ terh. teszt, gynecomastia, impotencia

Egyéb centr. tü: szedáció, konfúzió, testsúlynöv. zavar, tápl. felvétel zavara

CV: ortostat. hiptensio, QT-idõ megnyúlása, T-hull. ellaposodás

Egyéb: alfa- szimpatolitikum, szex. funkc. csökk, orrdugulás, májkárosodás
Farmakokinetika
lipidoldékony
oral. és parent. is
firs pass kifejezett
plazmafehérje-kötõdés erõs
eloszlás gyors
elimináció lassú
metabol: májban mikroszomiális oxidáció és konjugáció
elimináció: vesén keresztül
magzatba, anyatejbe jut
Hatásmechanizmus
DA-antagonisták - D2 rec.hoz kötõdnek és gátolják
hatás a mesolimbikus pályán, mh. az egyéb pályákon

Deck Info

13