This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

EFY2-words

Terms

undefined, object
copy deck
SAAKKA, ASTI
UNTIL
AIKAISIN
EARLY
TAIDE
ART
HÄN ON NAIMISISSA
(S)HE IS MARRIED
OLEN KIHLOISSA
I´M ENGAGED
KARHU
BEAR
HIIHTÄÄ
SKI
SAIRAS
ILL
MAASEUTU
COUNTRYSIDE
KYLÄ
VILLAGE
NAUTTIA
ENJOY
SIVIILISÄÄTY
MARITAL STATUS
VAPAA-AIKA
FREE TIME
PÄÄTTÄÄ
DECIDE
OLEN AVOLIITOSSA
I´M LIVING TOGETHER WITH SOMEONE
HÄN ASUI HOTELLISSA MUUTAMAN VIIKON AJAN
HE LIVED/STAYED IN A HOTEL FOR A FEW WEEKS
HÄN EI HALUNNUT SUURTA TALOA
HE DIDN´T WANT A BIG HOUSE
HÄN EI TARVINNUT VAPAA-AIKAA
HE DIDN´T NEED ANY FREE TIME

Deck Info

18