This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

blue book - test 1 new words 4

Terms

undefined, object
copy deck
hackles
hackle
n. урт гялалзсан өд, өдлөх, өд ургах, нохойн үс, хөвөнгийн сам, самнагч

v. самнах, (хөвөн, олс зэргийг), эвдлэх, бяцлах, хэсэглэх, загасны өгөөшинд өд хатгах


notion
n. 1. ~ (that. . .) үзэл санаа, бодол. 2. ~ (of sth) ойлголт, төсөөлөл.
unnatural
adj. 1. ердийнхээс өөр, ёсноос гажууд. 2. хиймэл, хуурамч. an ~ laugh худлаа инээд. unnaturally adv. хуурмаг, жирийнхээсээ өөр. Not ~, she was greatly upset by her father`s sudden death. Аавыгаа зуурдаар нас барахад тэр үнэхээр их гуньж гутарсан юм.
blemish
n. сэв, толбо. v. сэвтээх.
manifestation
manifestation

илэрхийлэлт,тодорхойлолт,илрэл,баталгаа,нотолгоо,сүрт жагсаал,тунхаглал

conquer
conquer
v. байлдан дагуулах, давж гарах, эзлэх, ялах, дийлэх, буулган авах, даван гарах, ялж гарах
assumption
n. 1. таамаглал. 2. эрх мэдлийг гартаа авах.
equilibrium
n. 1. тэнцвэр 2. тогтвортой тайван байдал, аядуу зөөлөн байдал
postwar
adj. дайны дараах.
explosive
explosion
explosible

n. тэсрэх бодис. adj. тэсрэмтгий. explosively adv.

n. тэсрэлт.

adj. дэлбэрдэг, дэлбэрэх боломжтойsprawl
v. 1. тэрийн унах. 2. сунах, тэрийх. 3. халхайн суух. 4. мөлхөх. 5. тарах, тарж бутрах, таруу орших/ байх. sprawled adj. сунасан, тэрийсэн.
hence
adv. 1. энэ үеэс, одооноос. a week ~ одооноос долоо хоногийн өмнө. 2. ийм учраас, улмаас. I fell off my bike yesterday- ~ the bruises. Би өчигдөр дугуйнаасаа унаад, тэгээд л хөл гараа шалбалчихсан юм. 3. эндээс.
thinker
n. 1. сэтгэгч. Einstein was one of the greatest ~s of the 20th century. Эйнштейн бол 20-р зууны аугаа их сэтгэгчдийн нэг байлаа. 2. ухаалаг, бодолтой хүн. Helen's a charming woman but she's not much of a ~. Элен сайхан бүсгүй ч юмны цаадхийг бодохдоо тааруу хүн.
worthwhile
adj. хэрэг болохуйц, a ~ book хэрэг болохуйц ном, үр дүнтэй, үр бүтээлтэй, үр ашигтай
anthill
anthill
n. шоргоолжны үүр
beaver
n. минж.
asphalt
asphalt
n. барагшин замын хар, асфальт, битум
undisturbed
adv. тайван, амгалан.
bun
hamburger bun.

bun
n. жижиг дугуй талх, бүүлчиг, үсээ хонгорцоглож шуух, хөөмөл боов, талх, кекс, үзэмтэй талх, согтолт, согтуурал, хэрэм, овоолсон үс (эмэгтэй хүний), өгзөг


warmth
warmth
n. илч, дулаан, дулаан байдал, сайхан сэтгэл, сэтгэлийн дулаан, түргэн зан, дулаан өнгө
detritus
detritus
n. хэмхэрхий, өөдөс, төмрийн өөдөс, хаягдал, барилгын хаягдал, цөмийн хаягдал, нурсан, эвдэрсэн юмс, хүдрийн хэлтэрхий
partial
partial
adj. хагас, хэсэгчилсэн, дуртай, i am - to chocolate би шоколаданд дуртай, хэсэглэсэн, бүрэн бус, алагчилсан, сэтгэлтэй, элэгтэй

partially
adv. хагас, хэсэгчлэн, шуналтайяаnectar
n. цэцгийн бал.
swarm
swarm
n. сүрэг, үй олон, тоо томшгүй

v. шаваарах, бужигналдах, : to be -ing with язганаж байх


marsh
salt marsh

[ma:З] n. намаг, балчиг. marshy adj. намгархаг, намаг балчигтай.

peculiar
peculiar

[pi'kju:lj…] adj. 1. онцгой, өвөрмөц. 2. хачин, эвгүй. 3. өвчтэй, бие чилээрхсэн/ тааруухан. 4. … нд байдаг, …нд хамаатай/ хамаарах, онцлогтой

flora
flora

['fl£:r…] n. (pl florae) ургамлын аймаг, ургамал.

fauna
fauna

['f£:n…] n. амьтны аймаг, адгуус амьтан.

accolade
n. өндөр үнэлэлт; магтаал, сайшаал.
devote
v. ~ oneself/ sth to sb/ sth зориулах, төлөө зүтгэх. devoted adj. хайртай, халамжтай. devotedly adv.
receptacle
n. агуулах, сав.
maturity
боловсрол,насанд хүрэх,боловсорсон/гүйцсэн байдал,хомс,тачир,өөхгүй,өл хоол муутай

maturity
n. нас бие гүйцэх, боловсорсон гүйцсэн байдал, дуусвар, векселиэр төлөх хугацаа, эрийн цээ, боловсролт, дуусгавар, векселийн төлбөрийн хугацаа


interatomic
interatomic
adj. атом хоорондын
explicit
explicitly
adj. тодорхой, илэрхий. explicitly

advadv. тодорхой байдлаар, илэрхийгээр, ил тодоор, хосрдмол утгагүйгээр, илэн далангүй, нууж хаалгүйгээр

supposition
n. таавар, таамаглал.
bittersweet
n. амьдралын баяр гуниг
obstacle
n. саад, бартаа, саад тотгор, бэрхшээл, тотгор
sufficient
sufficient
adj. хангалттай, - money хангалттай хэмжээний мөнгө, хүрэлцэхүйц

adj. элбэг, хүрэлцэхүйц, хангалттай. sufficiency [-…nsi] n. хангалттай/ хүрэлцээтэй байх


transcend
v. хир хэмжээнээс/ мэдлээс хэтрэх.
erroneous
adj. алдаатай, ташаа.

erroneous
adj. алдаатай, буруу, хуурамч, төөрөлдөж байгаа


beaver dam
dam
n. далан, далангийн yc, хаалт, эх мал

v. далангаар хаах, далан хаалт барих, ус боох, голыг хорих, хаах, шуваг шуудуу гаргах


assert
v. 1. хамгаалах. ~ one's rights эрхээ хамгаалах. 2. батлах, нотлох, зүтгэх. She ~ed her innocence. Тэр өөрийгөө буруугүй гэж зүтгэв. assertion

assert
v. нотлох, хамгаалах, to - o.s. өөрийгөө нотлох, батлах, мэдэгдэх, зарлах, гомдол гаргах


eccentric
adj. хачин, жигтэй, чамин. n. чамин/ этгээд хүн. eccentrically [-kli] adv. eccentricity [,eksen'tris…ti] n. чамин/ этгээд байдал, гаж зан авир.

Deck Info

43

enmn