This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Rijad Phrases

Terms

undefined, object
copy deck
Why are you interested in this job/line of work?
Zašto ste zainteresovani za ovaj posao?
I like to travel.
Ja volim da putujem.
I like to speak/learn new languages.
Ja volim da pričam / učim nove jezike.
I was a professor of German language.
Sam bio profesor njemačkog jezika.
How's the weather?
Kakoj vrijeme?
How long where you a teacher?
Koliko duga veremena ste bili učitelj?
I was a teacher for eight years.
Bio sam učitelj osam godina.
It is sunny.
Sunčano je.
It is overcast.
Oblačno je.
Where did you finish high school?
Gdje ste završili srednju školu?
I finished high school in St. Louis.
Ja sam završio srednju školu u St. Louisu.
Do you have a large family?
Da li imate veliku familiju?
I worked at a company.
Radio sam u firmi.
That is my company.
To je moja firma.
I worked in the film industry.
Radio sam u filmskoj industriji.
I am the oldest.
Ja sam najstariji.
How long have you been married?
Koliko duga ste u braku / oženjeni?
How much does X cost?
Koliko košta X?
What is the price?
Koja je cijena?
Where can I pay?
Gdje mogu platiti?
Do you have X?
Da li imate X?
X costs 10 Marks.
X košta deset maraka.
I will sleep.
Ja ću spavati.
The cat sleeps a lot.
Maca spava mnogo.
I want one ticket to Sarajevo / Tuzla.
Želim jednu kartu do Sarajeva / Tuzle.
I have been a teacher since 2004.
Ja sam učitelj od dvije hiljarde četvrte.
...since 1976.
...od hiljadu devetsto sedamdeset šesto.
(Phone) I would like to speak with Ramiza.
Želio bih govOriti sa Ramizom.
I will come visit you next Friday.
Ja ću vas posjetiti slijedečeg petka.
Is there a welcome for me?
Imal' bujruma?
Will you be at home?
Da li ćeš biti kod kuće?
Should I bring something?
Trebam li ja donijeti nešto?I will bring cake.
Ja ću donijeti kolač / tortu.I need a room.
Trebam sobu.
Do you have a room?
Imate li sobu?
Do you have anything cheaper?
Imate li šta jeftinije?
I need to call a taxi.
Trebam nazvati taksi.
I will call you on Saturday.
Ja ću vas/te nazvati u subotu.

I have hope.
Ja imam nadu.
Can you take me to the bus station?
Možete li me odvesti do autobuska stanice?
How much will it cost?
Koliko će kostati?

Do you know where X is located?
Da li znate gdje se nalazi X?
I am on X street.
Ja sam u ulice X.
I am on the corner of X and Y streets.
Ja sam na ćošku X ulice i Y ulice.What time is it?
Koliko je sati?
4:45 (long form)
četiri sata i četirdeset pet minuta

(Time) quarter til five
petnaest do pet
(Time) 5:30 (short form)
pola šestDeck Info

48

Hasan