This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Cases and Prepositions

Terms

undefined, object
copy deck
1. Pád
Kdo, co
2. Pád
Koho, čeho
3. Pád
Komu, čemu
4. Pád
Koho, co
5. Pád
oslovení
6. Pád
O kom, o čem
7. Pád
Kým, čím
genitiv preps .2
během, blízko, do, od(e), od, od-do, z(e), uprostřed, doprostřed, podle, u, vedle
dativ preps .3
k, ke, ku, naproti, proti
akuzativ preps .4
na, pro, v(e), o, za, před(e), pod(e), nad(e), mezi, přes, mimo
lokál preps .6
na, o, po, v(e)
instrumental preps .7
s(e), nad(e), pod(e), před(e), za, mezi

Deck Info

12