This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

Lastbilsfrågor

Terms

undefined, object
copy deck
Vad är viktgränsen för BK2-väg?
10 ton per axel, 16 ton för boggi.
Vad är viktgränsen för BK3-väg?
8 ton per axel, 12 ton för boggi.
Vilka metoder finns för kontroll av tätheten i bromssystemet?
Olika, kolla i instruktionsboken.
Hur går täthetprovet till som du måste kunna på körkortsprovet?
1. Se till att ha 6 bar i bromssystemet.
2. Stäng av motorn.
3. Lossa p-bromsen.
4. Tryck bromspedalen i botten och håll i 3 minuter. Om trycket INTE sjunker är allt i sin ordning.
Vad gör du om trycket skulle sjunka vid täthetskontroll?
1. Starta motorn och ladda till 6 bar.
2. Låt motorn gå på tomgång, tryck bromspedalen i botten, om det inte sjunker mer så är det OK.
3. Om trycket skulle sjunka, bärga bilen till verkstad.
Vilken typ av broms är parkeringsbroms?
Fjäderbroms. Det finns två till typer (mekaniska och en kombination).
Vad kallas spärrventilen hos Volvo? Beskriv funktionen.
Blockeringsventil. Ventil med uppgift att begränsa maximiflödet i en ledning och som används i reglaget för parkeringsbromsen.
I vilken del av bromssystemet finns det alltid tryck?
Matardelen.
Vad heter delen i bromssystemet som släpper fram luft och till vad släpper den luft till?
Manöverdelen som släpper fram luft till bromscylindrarna. Delen som framställer och lagrar luft heter matarsystemet.
Vilka sex delar i bromsen jobbar när du trycker på bromspedalen?
Bromscylinder, membran, tryckstång, bromshävarm, excenter och bromsbackar.
Hur ofta och varför måste lufttankarna dräneras?
Våttanken dräneras dagligen, övriga en ggr i veckan annars isbildning i bromsledningarna (s.10).
Hur kontrolleras ABS-bromsen?
Lampan ska tändas och sedan slocknas vid ca 7 km/h.
Beskriv skillnaden mellan (1) tjänstevikt, (2) totalvikt och (3) bruttovikt.
(1) Själva fordonet inkl reservhjul, verktyg, drivmedel, smörolja, kylvätska och en förare på 70kg. (2) Fordonet inklusive maximilast. (3) Vikten som fordonet har vid ett visst tillfälle. Dvs tjänstevikten + tillfällig last.
Beskriv axeltryck. Hur många varianter finns det?
Tryck som en hjulaxel överför till vägbanan.
Hur många avsnitt behöver du inte läsa i boken?
Tre.
Hur många körkortklasser finns det? Vad betyder E:t och hur många sådana tillägg finns det?
Åtta. E:t betyer släpvagn och det finns tre sådana klasser.
Vad är undantagen gällande behörigheter? Vad och var kan en person med B-behörighet utöva körning?
Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får man köra. Viktigt: gäller endast UTAN last.
När behövs "Kompetensbevis för yrkesförare"?
(1) Godstransporter, (2)persontransporter och (3) bussuthyrning.
Hur ofta måste körkortet förnyas? Vad gäller efter 45 års ålder?
Var 10e år. Om >45 år måste läkarintyg bifogas.
Vad gäller vid starthjälp vid tomt batteri?
(1) Kontrollera att samma spänning, (2) "Frisk" pluspol till "död" pluspol och (3) "frisk" minuspol till järndel på "död" bil.
Vad ska man fylla på om vätskenivån är för låg i batterierna?
Destillerat vatten.
Hur påverkar temperaturen batteriets kapacitet? Ge exempel.
45% kapacitet vid minus 20, trots fulladdat batteri.
Vad kan hända om batteriet kopplas fel.
Explotionsrisk (knallgas) och försöring av elektrisk utrustning.
Vilka två typer av säkringar finns det?
Automatsäkring och smältsäkring.
Vilka föroreningar släpper motorfordon ut?
1. CO
2. CO2
3. NOx
4. HC
5. Partiklar
Hur fungerar en katalysator?
Bikupa vars yta motsvarar flera fotbollsplaner. Ädelmetaller (ex.platina). Vid 300 grader startar kemisk reaktion. Syre förenar sig med koloxiden och kolvätena. Resultatet blir vatten, koldioxid och fritt kväve.
Vilka fem uppgifter har oljan i motorn?
1. Minska friktion.
2. Täta.
3. Smörja.
4. Rena.
5. Kyla av.
Vilka två konstruktioner finns på styrinrättningen?
Kuggstångsstyrnings och skruvväxelstyrning.
Beskriv systemet för styrservo. Vad drivs pumpen av?
Hydraulvätska och hydraulpump som drivs av kugghjul från transmissionen.
Vilka är de fem olika bromstyperna?
1. Mekanisk
2. Hydraulisk
3. Vakuumhydraulisk
4. Tryckluftbroms med hydraulik
5. Tryckluftbromssystem (lastbilar och bussar har ofta denna typ).
Vilka två tekniska uppfinningar har gjort färdbromsarna säkrare?
1. Tvåkrets bromssystem (dvs två kretsar som arbetar oberoende av varandra). Axeldelat eller diagonaldelat.
2. ABS (anti-block system)
Vilka tre fördelar finns i ABS-systemet?
1. Risken för sladd minskar.
2. Styrning vid maxbromsning.
3. Kortas möjliga bromssträcka.
Beskriv trumbromsens fyra delar, samt de två sätt som bromsen ansätts.
1. bromstrumma
2. bromscylinder
3. bromsback
4. bromsbelägg

två sätt:hydraulisk och mekanisk (vanligast på bilar med tryckluftbromsar)
Beskriv skivbromsens fyra delar (endast en del är lika med trumbromsen).
1. bromscylinder
2. bromsok
3. bromsskiva
4. bromskloss
Vilka fyra fördelar har en skivbroms?
1. vikten lättare
2. enkel service
3. kyls snabbare
4. jämnare bromsverkan
Ska alla bilar ha parkeringsroms?
Ja.
Vilket är huvudkravet på parkeringsbromsen?
Att det ska hålla i 16% lutning.
Vad är däckens uppgift?
Fem svar.
Vilka är grundkraven på ett däck?
1. gott skick
2. rätt lufttryck
3. Mönsterdjup 1,6 mm
4. mönsterdjupet mäts i huvudmönstret
5. samma däcktyp på samtliga hjul, i synnerhet samma axel
6. personbilar MÅSTE ha samma däcktyp
Vilka två sorters däck finns det?
Diagonaldäck och radialdäck.
När är det optimalt att montera ett nytt däck på tunga fordon och varför?
I november för då ger det 2,5 ggr så många mil.
Behöver däckdjupet vara 1,6 mm på tvillingmontage? Varför?
Nej, bara det inre paret räcker.
Vad gäller för mönsterdjup på vinterdäck (M&S)? Vad gäller vid tvillingmontage?
3,0 mm. Antingen på båda yttre eller båda inre.
När får dubbdäck användas?
1 okt - 30 apr.
Vad betyder DOT 364?
Däck tillverkat V36 2004.
Hur mycket ökar slitaget om du ökar hastigheten från 70 till 90km/h?
20%.
hur bör stänkskydden vara placerade?
Högst 150 mm över hjulens centrum.
Vad är kraven på backspeglar?
Personbil
Inre backspegel - 60 m bak och 10 m åt sidorna.
Yttre - 10 m bak och 2,5 åt sidorna.

Tung lastbil
VÄ-10m bakåt, 2,5 m åt sida.
HÖ-4m bak och 0,75 åt sidan, samt 30 m bak och siktbredd på 3,5m.
Vilka grundregler gäller i hastighetsbestämmelserna?
Tätbebyggelse 50 (ofta 30)
Utanför tätort 70, såvida VV inte bestämmt att det får vara 90 eller 110.
Hastighetsgräns för lastbil?
90 km/h på motorväg och motortrafikled, samt 80 km/h på övriga vägar.
Vad ska man vara uppmärksam på vid korsningar och rondeller?
Att man inte är på väg att köra in på en väg där lastbilar inte får köra.
Beskriv vilka fordon som får färdas i intervallen 10-90 km/h.
Se s 131.
Vad är den normala fria höjden?
4,5 m.
Vad kallas märket som anger en lägre fri höjd?
Begränsad fordonshöjd.
Vad är den fria höjden inom EU?
4,0 m.
Vilken fordonsbredd tillåts på allmän väg, vad gäller lasten?
260 cm, med 20 cm last på vardera sidor.
Hur långt får ett fordon vara? Gäller samma för fordonståg?
24 meter, i vissa fall 25,25 m. Samma gäller för fordonståg.
Vilka krav måste vara uppfyllda vid fordonsekipage på 25,25 meter?
Fordonen får högsta vara 12 meter långa, släpvagnen 12 meter och ledbuss max 18 meter.
Vad är max längden på lastutrymmet?
22,9 meter från bakom förarhytten till bakkanten.
Vilka radiemått gäller vid svängning? Vad gäller vid fordonståg?
12,5 m för yttre radie och 5,3 m för inre radie. fordonståg: Yttre radie är densamme, den inre reduceras till 2,0 m.
Vilken är tumregeln där radiebestämmelserna anses vara uppfyllda?
Lastbilens nos till sista axeln i fordonstågen 22,5 meter och 8,15 meter mellan släpets framaxel och bakaxel.
Vilken vikt gäller när vikten är i tavlan?
Bruttovikten.
Vilken vikt gäller när vikten finns på en tilläggstavla?
Totalvikten.
När ska last märkas? Vad är undantaget? Vad gäller i mörker?
Om den skjuter det minsta framför fordonet eller >1 meter bakom fordonet. Undantag: Vid väl synlig last som t.ex. en säng.
Hur ska lasten vara säkrad? [BEKRÄFTA]
100% fram och 50% bak och åt sidorna.
Vilka fyra sätt att stänga lasten finns? Beskriv dessa ingående.
1.låsning
2.förstängning
3.surrning
4. en kombination av dessa
Vad är den minsta friktionskoefficienten som du får köra på? [BEKRÄFTA]
0,7.
Var sitter lämmarna?
På vissa flak, på sidorna och bak.
Vad är stöttor och hur kan de se ut?
Används vid t.ex. körning av timmer. Sidostöttor och mittstöttor finns.
När behövs dubbla surror? [BEKRÄFTA]
När vinkeln blir mindre än 75 grader.
Vad krävs om man säkrar lasten på eget sätt?
Ett lastsäkringsintyg med tekniska beräkningar.
Vilken av pallarna rör sig först på ett flak med tipp, den som väger som väger 1000kg eller den som väger 5000kg?
Samtidigt.
Beskriv säkringsmetoden låsning. Risker?
För t.ex. containertransport. Mycket säkert så länge låsningsdonen håller hållfastheten. Risk: innehållet i container okänt.
Vad är det för skillnad på växelflak och lastväxlare?
Växelflak lastas och lossas från lastbrygga. Lastväxlaren lastas och lossas från marken. Lastväxlaren är alltså en anordning på lastbilen, som en dragkrok.
Beskriv säkringsmetoden förstängning. Vilken säkringsmetod brukar den kombineras med?
Lastning så att lasten inte rubbas, avstånden måste vara motsvarande höjden på en lastpall (144mm). Kombineras ofta med surrning.
Beskriv säkringsmetoden surrning.
Förtöjning med syntetfiberband, wire eller kätting.
Vilka regler gäller vid säkringsmetoden surrning?
Surrningen ska trycka mot lastplanet med 10% av brotthållfastheten. Bindkrokarna ska tåla minst 2000 kilopond om det gäller tungt fordon. Annars 500.
Beskriv syntetfiberband. Hur vet man vilken brottsstyrka det har?
Vanligaste surrningsmaterialet. Ett streck motsvarar 1 ton.
Vad måste man komma ihåg vid surrning med kätting?
1. Minst klass 5 (blå)
2. Lagning endast med godkända kopplingslänkar.
Kan gods transporteras osurrat?
Ja, om friktionskoefficienten är tillräckligt hög.
Kan taxi köras med bussregistrerade fordon? Varför?
Nej, taxi kan endast köras med personbil eller lätt lastbil.
Vad är skillnaden på linjetrafik och beställningstrafik?
Första; tidtabell och sträcka mellan olika orter. Andra; övrigt. Märk väl skillnaden med taxi.
Skiljer man mellan linjetrfik och beställningstrafik vid transport av gods?
Nej.
Får den som har tillstånd till persontransport köra gods?
Ja.
Räkna upp några transporter som inte räknas som yrkesmässig transport.
Transport av slaktdjur, transport med utryckningsfordon och transport av mjölk.
Hur ansöks tillstånd till yrkesmässig trafik?
Hos länsstyrelsen. Man måste även bli godkänd på ett prov.
Kan man hyra buss och uttöva yrkesmässig trafik?
Nej.
Redogör för yrkestrafikmärket.
1. Sitter väl synligt UTIFRÅN längst ner till vänster på vindrutan.
2. Föraren ansvarig att det ska finnas där. Även arbetsgivare kan få böta.
Hur många lagstiftningar berör yrkesförarnas kör- och vilotider? Vilka är de?
Två. (1) Taxibilar och lätta lastbilar. (2) EES och AETR för tunga lastbilar och bussar.
Hur lång ska dygnsvilan vara?
Minst 11 timmar under en 24 timmars period.
Får vilan delas upp och i så fall hur?
Ja, vilka får delas upp i två perioder varav den en måste vara minst 8 timmar.
Hur lång arbetsperiod kan du ha efter en föregående dygnsvila?
13 timmar.
Vad ingår i en arbetsperiod?
Körtid, raster och annat arbete.
Vad säger den allmänna Arbetstidslagen om rast? Gäller den bara trafik?
Att man ska ha rast efter 5 timmars arbete. Nej, gäller ej bara trafik.
Behöver man redogöra för rasterna i tidboken?
Nej,
Kan man gå utanför den allmänna arbetslagen? Varför?
Ja, facket och arbetsgivaren kan komma överens om något annat.
Behöver man alltid redovisa vilotiden i en tidbok?
Bara den som är skyldig att göra det.
Finns det likheter mellan EES- och AETR-bestämmelserna?
Ja, de är nästan identiska.
Förklara symbolerna för vila, rast, arbete, annat arbete och körtid.
Se s.199.
Vad betyder rast?
Tidsperiod på minst 15 min då föraren inte får utföra annat arbete.
Vad betyder vila?
Tidsperiod på minst 1 timme.
Vad kallas de två viloperioderna?
Dygnsvila och veckovila.
Vad är den maximala tiden du får köra mellan två perioder av dygnsvila?
9 timmar.
Gällande körtid, vad är tillåtet två gånger i veckan?
Utsträcka körtiden till 10 timmar.
Hur lång får körtiden vara under två veckor?
90 timmar.
När måste föraren ta rast och hur lång ska den vara?
Efter 4,5 timmars körning ska man ta minst 45 minuters rast.
Hur lång är rasten och kan den delas upp?
En rast är på 45 minuter och den kan bytas ut mot kortare raster, dock minst 15 min som fördelas under 4,5 timmar.
Får dygnsilan tillbringas i fordonet?
Ja, om det finns sovbrits och fordonet står stilla.
Hur många sätt finns det att beräkna dygnsvilan på vid 1-förarsystem?
Tre. Normal, förkortad och delad.
Redogör för systemen normal, förkortad och delad vid beräkning av dygnsvila.
Normal - 13 h yrke / 11 h vila.
Förkortad - 15 h yrke / 9 h vila. (får ske högst 3 ggr per vecka, kompensation ska tas ut före nästa veckas slut).
Delad - 16 h yrke varav 4 h vila, vilotid 8 h (blir tot 12 h). vilotiden får alltså delas upp i två eller tre perioder, varav en viloperiod ska vara minst 8 timmar och tas ut sist.
Redögör för vilotiden i ett 2-förarsystemet.
Ska under 30 h timmars period minst ha 8 h timmars vila i följd. (detta blir alltså 22 h yrkesverksamhet och 8 h vila) OBS! Vilan kan ej göras i rullande fordon.
Vad är grundregeln för veckovila?
Efter 6 dagliga körpass ska en dygnsvila bytas ut mot en veckovila, som är minst 45 timmar i följd.
Under vilka förutsättningar får veckovilan minskas?
Lägst 36 timmar - om förarens hemort.
Lägst 24 timmar - om annan ort.
OBS! Kompensation måste göras senast 3:e veckan som infaller efter minskningen.
(Även vid Force Majeure, dvs allvarlig händelse)
När måste veckovilan tas ut?
Efter 6 dagliga körpass (56 timmar).
När och hur mycket får man skjuta upp veckovilan?
Om man inte kört sex dagliga körpass får man skjuta upp vilan till slutet på sjätte dagen efter föregående veckovila.
Vad glömmer folk ofta gällande veckovilotider?
Körtiden under två veckor som inte får överstiga 90 timmar.
Vad gäller dygnsvila om du är ombord på en färja?
Dygnsvilan får avbrytas högst en gång vid ombord och avstigning. Om dygnsvilan avbryts ska den förlängas med två timmar.
Vad gäller vid kompensation för utebliven dygns- eller veckovila?
Att kompensationen ska tas ut tillsammans med annan viloperiod om minst 8 timmar.
Vilka undantag finns gällande bestämmelserna för kör- och vilotider?
Se s.204.
Vilken symbol saknas i den automatiska EU-färdskrivaren.
Ratten.
Hur många symbolen har den manuella EU-skrivaren?
Fyra.
Hur sker drivningen av EU-färdskrivaren?
Mekaniskt (wire) eller elektroniskt (impulser från växellåda).
Hur ställer du in en ny färdskrivare? Beskriv tre viktiga knappar.
Tryck på öppna längst till VÄ. Ställ in rätt symbol med knappen bredvid. Finns även en knapp för andre föraren.
Vad måste föraren ha om hon kör med digital färdskrivare?
Ett personligt förarokrt som beställs från VV.
Beskriv den digitala färdskrivaren.
Se s. 209.
Hur ofta måste förarens digitala uppteckningar tömmas?
Ca. var fjärde vecka.
Den digitala färdskrivaren påminner om något efter en viss körtid. efter hur länge är det och vad påminner den om?
Påminner föraren om rast efter 4 h 15 min körning.
Hur ofta måste den digitala färdskrivarens minne tömmas?
Ca var tredje månad.
Tre saker fylls i diagrambladet efter körning, vilka?
Slutorten, datum och körsträcka.
Vad ska föraren göra vid skifte av fordon?
Byta färdskrivarblad och anteckna fyra saker på baksidan av det: det gamla fordonets reg nr, tidpunkten för skifte, vägmätarställning vid start och vägmätarställning vid avslutad körning.
EU-färdskrivaren ska på diagrambladet registrera sex saker, vilka?
1. Hastigheten vid varje tillfälle.
2. Väglängden.
3. Körtiden.
4. Annan arbetstid.
5. Rast och vila.
6. Öppningsmarkering.
För att förenkla, vilken symbol bör vara inställd vid distributionskörning?
Hammaren.
För att förenkla, vilken symbol bör vara inställd vid fjärrkörning?
Sängen.
Hur länge är ett diagramblad avsett för?
24 timmar.
Vilka diagramblad ska medföras vid kontroll?
Bladen för innevarande vecka och 15 föregående dagarna.
Hur ofta måste färdskrivaren kontrolleras? Varifrån får man påminnelsen?
Kontroll vartannat år. Ingen påminnelse från VV.
Vad krävs för en godkänd EU-färdskrivare?
1. Kontrollerad
2. Plomberad
3. Besiktigad
Hur många kom-ihåg-punkter finns gällande färdskrivaren på s 217?
13.
Sammanfatta kör- och vilotiderna.
Se s. 217.
Beskriv de viktigaste vägtrafikkonventionerna.
1. Pariskonventionen 1928
2. Genévekonventionen 1949
3. Wienkonventionen 1968

De två sista är viktigast.
Vilket land har helt förbjudit dubbdäck?
Tyskland.
När anslöt sig Sverige till EES? Och vad är EES?
1994, Europeiska Ekonomiska Samarbetet.
När anslöt sif Sverige till EU?
1995.
Vilka är EES-länderna?
EU-länderna samt Island, Lichtenstein och Norge.
Vad är AETR?
Fransk förkortning som står för "överenskommelse om arbetsförhållanden för fordonbesättningar vid internationella vägtransporter".
Beskriv fyra internationella gröna skyltar.
L - Lastbil med bullercertifikat (<80Db).
G - Samma som ovan fast i AU.
U - minst EU1-motor samt <80Db.
S - minst Eu2 och vissa säkerhetkrav som ABS-bromsar.
Beskriv de fyra takterna i dieselmotorn.
1. Insugningstakten
2. Kompressionstakten
3. Arbetstakten
4. Avgastakten
Beskriv de tre målen i dieselmotorns utveckling.
1. Ökad miljövänlighet
2. Förbättrad bränsleekonomi
3. Högre effekt
Beskriv nio viktiga komponenter i dieselmotorns konstruktion.
1. Matarpump
2. Bränslefilter
3. Insprutningspump av radtyp
4. Mekanisk regulator - läser av motornsvarvtal och justerar den i olika situationer.
5. Rökbegränsare
6. Kall- eller köldstartsanordning
7. Tryckrör - från insprutningspumpen till insprutaren.
8. Insprutare
9. Returledning
Beskriv luftning av bränslesystem, samt vad självluftning innebär.
1. Fyll på diesel i tankan.
2. Lossa luftningsskruvarna.
3. Pumpa med handpumpen till diesel kommer ut luftningshålet. Dra åt skriven vid finfiltret. Öppna insprutningspumpen.
4. Pumpa till diesel komme från luftningsröret.
5. Dra åt skruven och starta motorn.

Självluftande system kan ta upp till 1-2 min att starta.
Hur fungerar en turbo?
Se s.235.
Hur fort snurrar turbon och vad är viktigt att tänka på vid start och stopp av tunga fordon med turbo.
Låt gå 60 sek vid start och stopp så att smörjningen tillgodoses.
Hur fungerar en laddluftkylare?
Sitter vid turbon och kyler av luften, luftens volym minskar och mer syre skickas in i förbränningen. Effekten ökar 10-15%.
Ett annat ord för laddluftkylare?
Intercooler.
Beskriv skillnaden på AT-regulatorn och vitröksbegränsaren.
Vet ej. Se s.237.
Vad kan svart rök orsakas av?
Luftrenaren igensatt, fel på turbon eller avgasbromsen hängt sig. Motorn får för mycket bränsle.
Vad kan vit rök orsakas av?
Motorn får för lite bränsle. Vattenläcka i avgassystemet, kompressionstrycket för lågt eller driftstemperaturen är för låg.
Vad kan svart blå orsakas av?
Bränslet förbränns inte på rätt sätt.
Beskriv tre kontroller på dieselmotorn.
1. Torka av tanklock.
2. Kolla oljenivån
3. Byt bränslefilter minst varje höst.
Fyra anledningar till varför motorn inte vill starta?
1. Sökringen till bränslepumpen är bränd.
2. Bränslefiltrett är igensatt.
3. Vatten eller smuts i bränslet.
4. Vaxbildning i bränslefiltret.

Deck Info

160

permalink