This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

6.6 Going on holiday

Terms

undefined, object
copy deck
mieć wakacje / wziąć urlop
be on / have / take a holiday
kupować pamiątki
buy souvenirs
obóz, biwak
camp
kemping
campsite
przyczepa; samochód kempingowy
caravan
zwiedzać
do / go sightseeing
podróżować z plecakiem
go backpacking
pojechać pod namiot / na kemping
go camping
pojechać na wakacje
go on holiday
pójść / pojechać na: spacer / wieczekę pieszą / rowerową
go walking / hiking / cycling
pełnia / połowa sezonu / martwy sezon
high / mid / low season
miejscowość wczasowa, wypoczynkowa
holiday resort
wczasowicz
holidaymaker
zorganizowane wczasy
package holiday
postawić / zwinąć namiot
put up / take down a tent
wakacje / urlop na własną rękę
self-catering holiday
rozbić obóz
set up camp
namiot
tent
turysta
tourist
biuro podróży
travel agent / agency
zwiedzać atrakcje turystyczne
visit tourist attractions

Deck Info

21

permalink