This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

5.1 Kind of work

Terms

undefined, object
copy deck
kariera, zawód
career
obowiÄ…zek
duty
zatrudnić kogoś
employ sb
pracownik
employee
pracodawca
employer
zatrudnienie
employment
ciężka praca
hard work
praca, za którą otrzymuje się wynagrodzenie
job
zawód, zajęcie
occupation
drobne prace
odd jobs
praca w pełnym / niepełnym wymiarze godzin
part-time job / full-time job
stała / tymczasowa praca
permanent / temporary job
praca ficzyna
physical work / manual work
zawód wymagający wysokich kwalifikacji
profession
profesionalista
(a) professional
(pracować) na własny rachunek
self-employed, be self-employed
praca wymagajÄ…ca / niewymagajÄ…ca kwalifikacji
skilled work / unskilled work
pracownik umysłowy / fizyczny
white collar worker / blue collar worker
praca fizyczna lub umysłowa
work
pracować dla kogoś
work for sb
pracować na zlecenie / pracownik wykonujący prace na zlecenie
work freelance / freelance
pracować w domu
work from home

Deck Info

22

permalink