This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

1.7 Examinations

Terms

undefined, object
copy deck
ocenianie
assessment
oszukiwać, ściągać na egzaminie
cheat in an exam
przystępować do egzaminu
do / take / sit in an exam
zdać dobrze / źle
do well / badly in an exam
egzamin / test z
exam / test in
egzamin wstępny
entrance test
egzamin próbny
mock exam
egzamin końcowy
school-leaving test / exam
arkusz egzaminacyjny
exam paper
wyniki egzaminu są ogłaszane
exam results come out
oblać egzamin / test
fail exam / test
dać / zrobić / pisać test
give / do / take test
otrzymać wyniki (testu lub egzaminu)
get the results (of a test / exam)
stopień / ocena
mark / correct
zdać egzamin
pass an exam
przygotować się do
prepare for
przystępować po raz drugi do egzaminu
retake / re-sit an exam
powtarzać do
revise for
uzyskać 100 pkt na egzaminie
score / get 100 points in an exam
uczyć się do klasówki
study for a test

Deck Info

20