This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

4.5 Leisure time

Terms

undefined, object
copy deck
zaprosić kogoś na randkę
ask sb out
rozrywka
entertainment
wolny czas
free time
wychodzić / spotykać się ze znajomymi
go out with / meet friends
iść popływać / potańczyć
go swimming / dancing
iść do kina / dyskoteki / na koncert
go to the cinema / a disco / a concert
mieć / zacząć uprawiać hobby
have / take up a hobby
urządzać / pójść na przyjęcie, imprezę
have / trow / go to a party
mieć mało wolnego czasu
have little free time
słuchać muzyki / radia
listen to music / to the radio
spędzać czas
pass time
grać w karty / gry planszowe
play cards / board games
grać w tenisa / koszykówkę
play tennis / basketball
grać na fortepianie / na gitarze
play the piano / the guitar
grać w gry video / na komputerze
play video / computer games
czytać książki / magazyny / komiksy
read books / magazines / comics
spędzać czas na powietrzu
spend time outdoors
zacząć uprawiać pływanie / grę w kręgle
take up swimming / bowling
oglądać telewizję / filmy video
watch TV / a video

Deck Info

19

permalink