This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

4.4 Daily routine

Terms

undefined, object
copy deck
zajmować się dzieckiem
babysit
wychowywać dzieci
bring up / raise children
umyć zęby
brush / clean one's teeth
sprzątać
clear up
dojeżdżać (do pracy / szkoły)
commute
wykonywać prace domowe
do housework
prace / obowiÄ…zki domowe
domestic / household chores
robic porzÄ…dki
do the dusting
stołować się poza domem
eat out
ubierać się
get dressed
przygotować się do pójścia do szkoły
get ready for school
wstać z łóżka
get up
iść spać
go to bed
iść do biura
go to the office
wychodzić
go out
zjeść posiłek
have a meal
odpocząć
have a rest
zdrzemnąć się
have / take a nap
zjeść śniadanie
have breakfast
zjeść lunch
have lunch
zjeść podwieczorek
have tea
położyć się, kłaść się
lie down
wylegiwać się
lie in
zajmować się dziećmi
look after / take care of children
robić / przygotować posiłek
make / prepare meals
nałożyć coś
put on sth
prowadzić dom
run the home
wyruszyć
set off
dzielić z kimś obowiązki
share the chores with sb
nie kłaść się spać do późna
stay up late
wziąć prysznic / kąpiel
take / have a shower / a bath
wziąć dzieci do szkoły
take the children to school
wziąć psa na spacer
take the god for a walk
wykonywać na zmianę prace w domu
take turns (to do housework)
odkurzać
vacuum
obudzić się
wake up
iść do szkoły (piechotą)
walk to school

Deck Info

37