This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

4.3 Family and social relationships

Terms

undefined, object
copy deck
być żonatym; zamężną z kimś
be married to sb
spodziewać się dziecka
be expecting a child
być w ciąży
be pregnant
rozstać się z kimś
break up / split up with sb
pokłucić się z kimś
fall out with sb
konfilkt pokoleń
generation gap
rozwieść się
get divorced
zaręczyć się
get engaged
wziąć z kimś ślub
get married to sb
być z kimś w dobrych stosunkach
get on well with sb
wychodzić; umawiać się z kimś
go out with sb
pokłucić się z kimś (2)
have an argument / a row with
mieć / urodzić dziecko
have a child
sprzeczać się / kłucić się z
have an argument / a row with
pogodzić się z kimś
make up with sb
małżeństwo (dwoje ludzi)
married couple
(bliskie / dalekie) pokrewieństwo
(close / distant) relation
ożenieć się z / wyjść za kogoś
marry sb
uciec z domu
run away from home
nawiązać / mieć / zerwać stosunki z kimś
start / have / end a relationship with sb

Deck Info

20