This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

4.1 Stages in life

Terms

undefined, object
copy deck
okres dojrzewania
adolescence
młodzieniec; młoda dziewczyna
adolescent
dorosły
grown-up (informal)
dojrzałość, wiek dorosły
adulthood
grupa wiekowa
age group
w wieku
at the age of
urodzić się
be born
narodziny
birth
dziecko
child / kid
dzieciństwo
childhood
śmierć
death
umrzeć
die
starsza osoba
elderly person
pokolenie
generation
dorosnąć
grow up
małżeństwo (związek)
marriage
wiek średni
middle age
osoba w średnim wieku
middle-aged person
starość
old age
nastolatek
teenager
młodość, młodzieniec
youth

Deck Info

21

permalink