This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

3.6 Leaving and returning to your house

Terms

undefined, object
copy deck
być w domu
be at home, be in
dojeżdżać do pracy
commute to work
tęsknić za domem
feel homesick
przyjść do domu
get home
iść do domu
go home
wyjść z domu
go out
zamknąć na klucz
lock
przeprowadzać się
move house
wprowadzić się / wyprowadzić się
move in / move out
odprowadzić kogoś do domu
see sb home
pozostać w domu
stay in
pozostać poza domem
stay out

Deck Info

12