This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

3.5 Looking after a house

Terms

undefined, object
copy deck
wymienić żarówkę
change a lightbulb
odnawiać
decorate
kłaść tapetę
decorate a room with wallpaper
majsterkowanie
DIY
do-it-yourself
wykonywać prace domowe
do housework
odnawiać dom, pokój
do up a house, room (redecorate)
cieknąć
leak
konserwacja
maintenance
reperować
mend
malować
paint
instalować
install / put sth in
naprawiać
repair / fix
płytka, dachówka
tile
odkurzacz
vacuum cleaner

Deck Info

14