This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

3.3 Location

Terms

undefined, object
copy deck
stolica
capital city
okolica wiejska
countryside
wieÅ›, prowincja
the country
hrabstwo
county
okręg, dzielnica
district
miasto rodzinne
home town
strefa przemysłowa
industrial zone
mieszkaniec
inhabitant
sÄ…siad mieszkajÄ…cy obok
next-door neighbour
Stare Miasto
old town
odludzie w Australii
outback
peryferie (miasta)
outskirts
daleki
remote
wiejski
rural
slumsy
slums
przedmieścia
suburbs
suburbia
miasto turystyczne
tourist town
kurort
resort
miasto
town
city
miejski
urban
wieÅ›
village

Deck Info

21

permalink