This site is 100% ad supported. Please add an exception to adblock for this site.

English - Hungarian vocabulary, HWPI 6

Terms

undefined, object
copy deck
accommodation
szállás
to imagine
elképzelés
particular
különleges
van
teherautó
ragged
rongyos
funeral
temetés
generosity
nagylelkűség
poverty
nyomor, szegénység
to arrest
letartóztat
mean
zsuguri, fukar
taught
tanult (múlt idő)
meanness
fukarság
to argue
vitatkozik
grocery
élelmiszerüzlet
injured
sebesült
knee
térd
to be fed up
torkig van valamivel
patient
beteg, türelmes
unimaginative
fantáziátlan
confident
magabiztos
careless
figyelmetlen
generous
nagylelkű
nervous
ideges
selfish
önző
rude
goromba
calm
nyugodt
bossy
hatalmaskodó
jealous
féltékeny
consonant
mássalhangzó

Deck Info

29