cueFlash

Huji Chinese Firstyear Flash Card Decks

Beginner's Chinese - lesson 1

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_1

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 10

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_10

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 11

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_11

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 2

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_2

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 3

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_3

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 4

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_4

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 5

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_5

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 6

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_6

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 7

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_7

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 8

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_8

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 9

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_9

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 1

Learn about da4 , gao1 , hao3 , huan1 , lao3 , lei4 , mang2 , jian4 , jiao1 , qing3 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_1

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 10

Learn about qing1chu3 , kuai4 (מהיר) , liu3li4 , man4 , nan2 (קשה) , rong2yi4 , zhen1 , chang4ge1 , chou1yan1 , fa1yin1 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_10

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 11

Learn about jian3dan1 , fu4za2 , gu4shi4 , kun4nan2 , qing1cai4 , te4bie2 , wei1xian3 , ban4fa3 , chen2shan1 , chuan1 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_11

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 2

Learn about gui4 , mei3 , xiao3 , ying1guo2 , hui4 , lai2 , na2 , shi4 , xi1bo2lai2 , xue2xi2 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_2

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 4

Learn about chang2 , cong1ming2 , duan3 , duo1 , gan1jing4 , jiu4 (ישן) , ming2 (מבריק) , shao3 , xin1 , hui2da2 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_4

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 5

Learn about hong2 , huang2 , lan2 , lü4 , pian2yi2 , zao3shang , chi1 , chu1 , da3 , yi1ding4 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_5

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 6

Learn about jin1tian1 , leng3 , re4 , wan3shang4 , xian4zai4 , gao1xing4 , cha4 , hua4 (לצייר) , jie4shao4 , qu4 (של ללכת) ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_6

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 7

Learn about man3yi4 , ai4 , can1jia1 , gao4su4 , gen1 , jie4 (להשאיל) , qi3chuang1 , shui4jiao4 , you3yi1si , tiao4 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_7

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 8

Learn about dian4shi4 , zhu4 (לגור) , bei3 , bian1 , bian4 , cheng2 , dong1 , fang2zi , yin2hang2 , he2 (נחל) ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_8

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 9

Learn about cuo4 , fei1chang2 , gong1gong4qi4che1 , jin4 (קרוב) , yuan3 , bang1zhu4 , cong2 , dao4 (להגיע) , deng3 , fei1 (לעוף) ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_9

Tags:

Tag Results Powered by Tagnimbus