cueFlash

Huji Flash Card Decks

2nd year Avia - 12 animals story

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_12_animals_story

Tags:

2nd year Avia - bu chi jiaozi pi de ren story

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_bu_chi_jiaozi_pi_de_ren_story

Tags:

2nd year Avia - bu chi kui story

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_bu_chi_kui_story

Tags:

2nd year Avia - meiguoren, faguoren, zhongguoren story

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_meiguoren,_faguoren,_zhongguoren_story

Tags:

2nd year Avia - status verbs

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_status_verbs

Tags:

2nd year Avia - zhe (着) verbs

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_zhe_(着)_verbs

Tags:

2nd year Avia - 宋人揠苗

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_宋人揠苗

Tags:

2nd year Avia - 春节,红包

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_春节,红包

Tags:

2nd year Avia - 杞人忧天

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_杞人忧天

Tags:

2nd year Avia - 三代同堂

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_三代同堂

Tags:

2nd year Avia - שדכנית

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Avia_-_שדכנית

Tags:

2nd year Lin - 老外上当 (lesson 12)

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_老外上当_(lesson_12)

Tags:

2nd year Lin - 要求太高 (lesson 9)

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_要求太高_(lesson_9)

Tags:

2nd year Lin - 走后门 (lesson 11, use the back door)

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_走后门_(lesson_11,_use_the_back_door)

Tags:

2nd year Lin - 到了北京

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_到了北京

Tags:

2nd year Lin - 加州牛肉面 (lesson 7, california-styled noodles)

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_加州牛肉面_(lesson_7,_california-styled_noodles)

Tags:

2nd year Lin - 厕所里没有卫生纸

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_厕所里没有卫生纸

Tags:

2nd year Lin - 孝顺父母 (lesson 8)

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_孝顺父母_(lesson_8)

Tags:

2nd year Lin - 我是个穷的学生 wo shi qiong de xuesheng

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_我是个穷的学生_wo_shi_qiong_de_xuesheng

Tags:

2nd year Lin - 报到注册

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_报到注册

Tags:

2nd year Lin - 排队(lesson 10, stand in line)

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_排队(lesson_10,_stand_in_line)

Tags:

2nd year Lin - 不干不净吃了没病 Bu Gan Bu Jing Chi le Mei Bing

http://cueflash.com/decks/2nd_year_Lin_-_不干不净吃了没病_Bu_Gan_Bu_Jing_Chi_le_Mei_Bing

Tags:

3rd year text #1

http://cueflash.com/decks/3rd_year_text_#1

Tags:

3rd year text #1.1

http://cueflash.com/decks/3rd_year_text_#1.1

Tags:

3rd year text 1.3

http://cueflash.com/decks/3rd_year_text_1.3

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 1

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_1

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 10

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_10

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 11

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_11

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 2

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_2

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 3

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_3

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 4

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_4

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 5

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_5

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 6

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_6

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 7

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_7

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 8

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_8

Tags:

Beginner's Chinese - lesson 9

http://cueflash.com/decks/Beginner's_Chinese_-_lesson_9

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 1

Learn about da4 , gao1 , hao3 , huan1 , lao3 , lei4 , mang2 , jian4 , jiao1 , qing3 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_1

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 10

Learn about qing1chu3 , kuai4 (מהיר) , liu3li4 , man4 , nan2 (קשה) , rong2yi4 , zhen1 , chang4ge1 , chou1yan1 , fa1yin1 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_10

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 11

Learn about jian3dan1 , fu4za2 , gu4shi4 , kun4nan2 , qing1cai4 , te4bie2 , wei1xian3 , ban4fa3 , chen2shan1 , chuan1 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_11

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 2

Learn about gui4 , mei3 , xiao3 , ying1guo2 , hui4 , lai2 , na2 , shi4 , xi1bo2lai2 , xue2xi2 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_2

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 4

Learn about chang2 , cong1ming2 , duan3 , duo1 , gan1jing4 , jiu4 (ישן) , ming2 (מבריק) , shao3 , xin1 , hui2da2 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_4

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 5

Learn about hong2 , huang2 , lan2 , lü4 , pian2yi2 , zao3shang , chi1 , chu1 , da3 , yi1ding4 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_5

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 6

Learn about jin1tian1 , leng3 , re4 , wan3shang4 , xian4zai4 , gao1xing4 , cha4 , hua4 (לצייר) , jie4shao4 , qu4 (של ללכת) ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_6

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 7

Learn about man3yi4 , ai4 , can1jia1 , gao4su4 , gen1 , jie4 (להשאיל) , qi3chuang1 , shui4jiao4 , you3yi1si , tiao4 ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_7

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 8

Learn about dian4shi4 , zhu4 (לגור) , bei3 , bian1 , bian4 , cheng2 , dong1 , fang2zi , yin2hang2 , he2 (נחל) ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_8

Tags:

Beginner\'s Chinese - lesson 9

Learn about cuo4 , fei1chang2 , gong1gong4qi4che1 , jin4 (קרוב) , yuan3 , bang1zhu4 , cong2 , dao4 (להגיע) , deng3 , fei1 (לעוף) ...

http://cueflash.com/decks/Beginner\'s_Chinese_-_lesson_9

Tags:

纽约时报评论胡适

http://cueflash.com/decks/纽约时报评论胡适

Tags:

xinfu de weidao 1-15

http://cueflash.com/decks/xinfu_de_weidao_1-15

Tags:

xinfu de weidao 2

http://cueflash.com/decks/xinfu_de_weidao_2

Tags:

xinshenghuo

http://cueflash.com/decks/xinshenghuo

Tags:

差不多先生

http://cueflash.com/decks/差不多先生

Tags:

新生活 2

http://cueflash.com/decks/新生活_2

Tags:

一个书呆子

http://cueflash.com/decks/一个书呆子

Tags:

一个书呆子16-40

http://cueflash.com/decks/一个书呆子16-40

Tags:

Tag Results Powered by Tagnimbus